logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

Wciąż betonowy, oryginalny odcinek (nieautostradowej) berlinki między Mostem Knybawskim a Gnojewem przed Malborkiem zostanie przebudowany. GDDKiA po otwarciu ofert w kwietniu w sierpniu wyłoniła zwycięzcę przetargu ogłoszonego w styczniu 2022 roku. Umowa na prace budowlane przy rozbudowie ok. 5,6 km drogi krajowej nr 22 została podpisana z firmą Porr. Wykonawca będzie miał 19 miesięcy na realizację kontraktu. Nie uwzględnia to okresów zimowych, co oznacza, że prace powinny zakończyć się we wrześniu 2024 r. Wartość umowy to ok. 115,4 mln zł. W ramach prac zostaną rozebrane dotychczasowe płyty betonowe i w to miejsce wybudowana zostanie nowa konstrukcja drogi. Na jej dwóch odcinkach przekrój trasy będzie miał układ 2+1, tj. po dwa pasy w jednym kierunku i jeden pas w przeciwnym, by umożliwić bezpieczne wyprzedzanie innych pojazdów. Źródło: GDDKiA Gdańsk.

Trwają przymiarki do zbudowania na autostradzie A6 przed samą granicą (na zachód od MOP Kołbaskowo) wiaduktu, który umożliwi pojazdom nawrotkę tuż przed opuszczeniem terytorium Polski (będzie to też możliwe w drugą stronę, z tym, że jadący od strony Niemiec "na chwilę" przekroczą granicę). W lutym 2021 roku zawarto umowę z firmą przygotowującą projekt przedsięwzięcia. 28 czerwca 2022 roku na posiedzeniu Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przyjęto stosowną dokumentację. Źródło: Twitter GDDKiA Szczecin, strona GDDKiA Szczecin.

Po tym jak jesienią 2019 roku rozwiązano kontrakt z wykonawcą przebudowy węzła Kijewo (dawniej Altdamm, czyli Dąbie), wznowione prace doprowadziły do udostępnienia pełnej przejezdności w dniu 23 czerwca 2022 roku. Źródło: GDDKiA Szczecin.

W czerwcu podpisano umowę na przebudowę 22,5 km odcinka DK22 (nieautostradowej berlinki) od Chojnic (skrzyżowanie z obwodnicą) do Czerska. Obecnie ten odcinek drogi jest wykonany z płyt betonowych przykrytych dywanikiem z nawierzchni bitumicznej, która zostanie rozebrana. Przyszły wykonawca zbuduje nową konstrukcję i nawierzchnię drogi dostosowanej do nośności 11,5 t/oś.Prace budowlane potrwają do czerwca 2024 r. Źródło: GDDKiA Gdańsk.

Plac wokół pomnika i monumentu w znajdującym się niedaleko DK22 Lesie Szpęgawskim został utwardzony kostką pochodzącą z przebudowywanego (drogowego, nieautostradowego) odcinka berlinki między węzłem w Czarlinie (DK91) a Mostem Knybawskim na Wiśle. Remont cmentarza wojennego zakończył się w marcu 2022 roku. Źródło: http://lasszpegawski.pl/2022/03/24/pamietamy-o-ofiarach-zbrodni-w-lesie-szpegawskim/ .

W lutym podpisano umowę na przebudowę krótkiego (2,55 km) odcinika DK22 (nieautostradowej berlinki) między Zabagnem a Swarożynem. Źródło: GDDKiA Gdańsk.

 

W latach 2020-2021 aktualności nie prowadzono. Krótkie podsumowanie wieści z tego okresu:

W 2020 roku zakończono przebudowę odcinka autostrady A6 od powstałego w 2014 roku węzła Szczecin-Dąbie do węzła w Rzęśnicy. Ten węzeł z kolei w ramach kontraktu na modernizację S3 zbudowano w nowym miejscu, w sąsiedztwie dawnej lokalizacji. Nowa organizacja ruchu funkcjonuje tam od czerwca 2020 roku. Stary, węzłowy wiadukt, gruntownie wyremontowany w 2003 roku, w grudniu 2020 roku rozebrano.

Po tym jak wykonawca rozpoczętej w 2018 roku przebudowy drogowego (nieautostradowego) odcinka berlinki Czarlin - Knybawa przekroczył termin zakończenia prac (listopad 2019), których dalej nie kontynuował, GDDKiA z dniem 31.08.2020 r. zerwała z nim kontrakt. W styczniu 2021 roku ogłoszono nowy przetarg, który po przekroczeniu przez oferentów kwoty przeznaczonej przez GDDKiA został unieważniony.

 

aktualności z 2019 roku

aktualności z 2018 roku

aktualności z 2017 roku

aktualności z 2016 roku

aktualności z 2015 roku

aktualności z 2014 roku

aktualności z 2013 roku

aktualności z 2012 roku

aktualności z 2011 roku

aktualności z 2010 roku

aktualności z 2009 roku

aktualności z 2008 roku

aktualności z 2007 roku

aktualności z 2006 roku

aktualności z 2005 roku

aktualności z 2004 roku

aktualności z 2003 roku

aktualności z 2002 roku

aktualności od lipca do czerwca 2001 roku

informacje o odbudowie odcinka Elbląg - Królewiec od 1992 roku do czerwca 2001

 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://bajkow.cba.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc.