logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

1 lutego 2017 roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie podpisał umowę z firmą Budimex SA. która wykona przebudowę DW142 (odcinek płytowy od A6 w Rzęśnicy do DW106 k. Łęczycy). Stare, poniemieckie płyty zostaną rozkruszone na miejscu i zastosowane jako podbudowa nowej drogi. Zostaną rozebrane dwa nieczynne wiadukty nad berlinką, sześć kolejnych przejdzie remont, przebudowane zostaną dwa mosty (nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka i drugi nad rzeką Iną koło Sowna). W marcu droga zostanie (etapami) zamknięta dla ruchu osobowego. Prace potrwają do czerwca 2018 roku. Koszt wyniesie około 51,6 mln. Wymieniona zostanie także nawierzchnia asfaltowa na tzw. DOL przy Rzęśnicy. Źródło: edroga.pl, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

aktualności z 2016 roku

aktualności z 2015 roku

aktualności z 2014 roku

aktualności z 2013 roku

aktualności z 2012 roku

aktualności z 2011 roku

aktualności z 2010 roku

aktualności z 2009 roku

aktualności z 2008 roku

aktualności z 2007 roku

aktualności z 2006 roku

aktualności z 2005 roku

aktualności z 2004 roku

aktualności z 2003 roku

aktualności z 2002 roku

aktualności od lipca do czerwca 2001 roku

informacje o odbudowie odcinka Elbląg - Królewiec od 1992 roku do czerwca 2001

 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://byekuf.republika.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc..