logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

16 lutego 2017 roku nareszcie otwarto oferty na przebudowę wciąż betonowego, poniemieckiego 3,5 km fragmentu autostrady A6 (od mostku nad Chełszczącą do węzła Rzęśnica, bez samego węzła). Oferty opiewają na kwoty od 35 do 55 mln zł. Podpisanie umowy planowane jest na przełom II i III kwartału. Wykonawca choć będzie mógłod razu rozpocząć prace, to na okres wakacji musi zostawić przejezdność na obu jezdniach (i po 2 pasy w każdą stronę). Modernizacja potrwa 2 lata, do jesieni 2019. Źródło: GDDKiA Szczecin.

------------

"Rozpoczęła się przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na drodze krajowej nr 22 w Sucuminie. Droga krajowa zostanie poszerzona i zyska lewoskręty, zostaną zmienione wloty dróg podporządkowanych oraz pętla autobusowa. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych." Źródło: www.gddkia.gov.pl .

------------

1 lutego 2017 roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie podpisał umowę z firmą Budimex SA. która wykona przebudowę DW142 (odcinek płytowy od A6 w Rzęśnicy do DW106 k. Łęczycy). Stare, poniemieckie płyty zostaną rozkruszone na miejscu i zastosowane jako podbudowa nowej drogi. Zostaną rozebrane dwa nieczynne wiadukty nad berlinką, sześć kolejnych przejdzie remont, przebudowane zostaną dwa mosty (nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka i drugi nad rzeką Iną koło Sowna). W marcu droga zostanie (etapami) zamknięta dla ruchu osobowego. Prace potrwają do czerwca 2018 roku. Koszt wyniesie około 51,6 mln. Wymieniona zostanie także nawierzchnia asfaltowa na tzw. DOL przy Rzęśnicy. Źródło: edroga.pl, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

aktualności z 2016 roku

aktualności z 2015 roku

aktualności z 2014 roku

aktualności z 2013 roku

aktualności z 2012 roku

aktualności z 2011 roku

aktualności z 2010 roku

aktualności z 2009 roku

aktualności z 2008 roku

aktualności z 2007 roku

aktualności z 2006 roku

aktualności z 2005 roku

aktualności z 2004 roku

aktualności z 2003 roku

aktualności z 2002 roku

aktualności od lipca do czerwca 2001 roku

informacje o odbudowie odcinka Elbląg - Królewiec od 1992 roku do czerwca 2001

 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://byekuf.republika.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc..