logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

  Autostrada A6 - Kołbaskowo - Szczecin - Wielgowo (Rzęśnica)

Autostrada A6 (długości prawie 22 km), podobnie jak po niemieckiej stronie autostrada A11, podlega modernizacji. W latach 1996-2001 wyremontowano obie jezdnie od przejście granicznego do do ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach (około 14 km). Ponad 50 lat po wojnie, dopiero w 1998 roku, zostały odbudowane południowe nitki mostów nad Odrą. Wyremontowano też (w latach 2000/2001) nitowane mosty północne (zrekonstruowane w 1947 roku z elementów wyłowionych z Odry). Na dalszym odcinku autostrady (około 8 km), po wielu perypetiach, prace ruszyły w październiku 2005 roku.

Nie jest to jednak cały dwujezdniowy odcinek autostrady zbudowanej przed wojną przez Niemców. Jego dalsza 7 km część (od Szczecina-Kijewa) ma status jedynie drogi ekspresowej (S6/S3). Do niedawna ten odcinek berlinki odróżniał się jedynie brakiem barierek pomiędzy jezdniami. Logiczne dokończenie remontu i podniesienie jego statusu do rangi autostrady (a tym samym wydłużenie A6 do 29 km) przewidziano dopiero w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r.)

Poniżej znajdują się odnośniki ze zdjęciami z poszczególnych lat:

1. Zdjęcia z okresu lat 1934 - 2005 (do października) - bardzo dużo fotografii.
2. Zdjęcia z listopada i grudnia 2005 roku..
3. Zdjęcia ze stycznia i marca 2006 roku.
4. Zdjęcia z kwietnia, maja i czerwca 2006 roku.
5. Zdjęcia z lata 2006 roku.
6. Zdjęcia z jesieni 2006 roku.
7. Zdjęcia z zimy 2007 roku.
8. Zdjęcia z wiosny 2007 roku.
9. Zdjęcia z lata 2007 roku.
10. Zdjęcia z jesieni 2007 roku.
11. Zdjęcia z 2008 roku.
12. Zdjęcia z wiosny 2009 roku.
13. Zdjęcia z 1 lipca 2009 roku. - bardzo dużo fotografii.
14. Zdjęcia z jesieni 2009 roku.
15. Zdjęcia z 2010 roku.


 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://byekuf.republika.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc..