logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

  Autostrada (Autobahn) A11 Dreieck Schwanebeck (Stettiner Dreieck) na Berliner Ring - Pomellen/Kołbaskowo (granica niemiecko-polska)

Budowę tego odcinka autostrady Berlin - Królewiec rozpoczęto w 1934 roku. W dniu 04.04 1936 roku oddano już do użytku odcinek od Berlina do węzła Joachimsthal. Uroczyste otwarcie całej trasy od Berlina do Szczecina nastąpiło w dniu 27.09.1936 roku (węzeł Stettiner Dreieck ukończono w 1937 roku). Trasę oznaczono numerem 4a.

W czasie wojny zniszczone zostały niektóre wiadukty nad autostradą (po dziś dzień nie odbudowane) oraz mosty i wiadukty w jej ciągu. W NRD ten odcinek berlinki oznaczono symbolem A6.  Potem (po 1974 r.) zmieniono numer na A2. Odcięcie od Szczecina powodowało dość mały ruch, więc komunistyczne władze udostępniły drogę dla małego ruchu. Dobudowano zarówno duże węzły (Gramzow, Bernau-Süd) jak i małe, lokalne węzły (np. Glambeck, Nadrensee itd.), które po 1990 roku ponownie zlikwidowano.

Przedwojenna autostrada przechodzi od połowy lat 90. gruntowną modernizację. Stare betonowe płyty wymieniane są na nowoczesny asfalt, na nową nawierzchnię betonową, lub przykrywane asfaltową nakładką. Wg stanu na połowę roku 2005 znacząca większość trasy została już wyremontowana. Wkrótce kierowcy przemierzając ten odcinek berlinki (i nie znający go wcześniej) nie zauważą, iż poruszają się po zbudowanej 70 lat temu Reichsautobahn.

Poniżej znajdują się odnośniki ze zdjęciami z poszczególnych lat:

1. Zdjęcia z lat 1934-1968.
2. Zdjęcia z lat 2001 - 2005.
3. Zdjęcia z 2006 roku.
4. Zdjęcia z 2007 roku.
5. Zdjęcia z 2009 roku. - dużo zdjęć, cały odcinek.


 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://byekuf.republika.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc..