Fragment mapy z Atlasu Samochodowego Polski, wydany nakładem wydawnictwa "Przełom" z Krakowa w 1945 roku. Brak jeszcze granic państwowych. Niektórym miejscowościom nadano już polskie nazwy, choć potem uległy one zmianom nadanym przez Polaków (np. Melzak stał się Pieniężnem a Broniewo Braniewem) lub Rosjan (po włączeniu, wbrew wcześniejszym ustaleniom, północnej części Prus Wschodnich do ZSRR).

< pierwsza część mapy