Fragment mapy topograficznej Gdańska: berlinka - łącznik do Wrzeszcza między Migowem a Diabełkowem

Na mapie, patrząc od zachodu, widać kolejno:

- przepust na Jasieniu nad dopływem Potoku Siedlickiego (na południe od ul. Kartuskiej, przy napisie "JASIEŃ"),

- przepust nad Potokiem Siedlickiem,

- wykop w Migowie leżący na zachód i południe od ul. Mysliwskiej,

- wykop pomiędzy ciągiem ulic Piecewska/Trzy Lipy a Wileńską. Wykop od strony Piecewskiej został już częściowo splantowany przez budowę osiedla Morena. W następnych latach budowa szkoły podstawowej i domków jednorodzinnych, zlikwiduje go całkowiecie.

Ciekawostką jest zaznaczenie na dalszym śladzie autostrady (łącznika, wjazdu do miasta) ul. Powstańców Warszawskich (między ulicami Schuberta i Sobieskiego a Traugutta).

Fragment pochodzi z mapy Sztabu Generalnego WP Gdynia, Sopot, Gdańsk N-34-50-C-c-4 z 1978 roku.

<<<powrót