logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

Mapy

  I. Mapy maloskalowe

1.  Fragment planu projektu autostrad z 1927 roku przygotowanego przez organizację HAFRABA.
2. Niemiecka mapka z 1937 roku z planem autostrad w III Rzeszy. Berlinka w całej długości.
3. Mapka propagandowa z "Pommerische Zeitung" z 1938 roku.
4.  Fragment mapy niemieckich autostrad (z atlasu) z 1939 roku.
5.  Mapka z "Westpreusische Zeitung" z 1939 roku.
6.  Plan z niemieckiego czasopisma.
7. Projekt autostrad w Polsce z 1939 roku  wg. prof. Nestorowicza, berlinka na odcinku Bytów - Gdańsk.
8. Niemiecka mapka z 1940 roku z planem autostrad w III Rzeszy, w tym z berlinką.
9.  Niemiecka mapa dróg wodnych i autostrad z 1943 roku. Cała berlinka.
10. Niemiecka mapka z 1944 roku z berlinką od Berlina do Królewca.
11. Projekt autostrad w Polsce z 1946 roku, berlinka z Berlina do Królewca.
12. Fragment brytyjskiej mapy z 1956 roku z berlinką od Berlina do okolic Barwic i od Elbląga do Królewca.
13. Projekt autostrad w Polsce z 1963 roku z berlinką od Szczecina do Gdańska.
14.  Fragment włoskiej mapy z 1971 roku. Berlinka od Berlina do Łęczycy k.Starogardu i z Elbląga do Królewca.

  II. Mapy średnioskalowe

1. Fragment mapy z niemieckiego atlasu z 1937 roku z zaznaczoną propozycją przebiegu berlinki na Pomorzu Gdańskim.
2. Fragment mapy II Rzeczpospolitej i jej sąsiadów z 1938 roku z berlinką od Chociwla do okolic Chojnic i w Prusach.
3. Niemiecka mapka z 1938 roku, z berlinką od Berlina do granicy z Polską koło Chojnic.
4. Fragment niemieckiej mapy z około 1938 roku, z berlinką od Elbląga do Królewca.
5. Mapa berlinki w Prusach z zaznaczonym planem dalszych prac z Elbląga w kierunku Gdańska i z Królewca w stronę Wystrucia (Instenburga).
6. Fragment mapy operacyjnej 1:300 000 "Stettin (Szczecin)" z 1938 roku Wojskowego Instytutu Geograficznego.
7. Niemiecka mapa z 1939 z berlinką z okolic na zachód od Szczecina do okolic na wschód od Elbląga: 1, 2.
8. Fragment niemieckiej mapy z około 1940 roku, z berlinką w okolicy Szczecina.
9. Fragment samochodowej mapy Pomorza z 1940 roku, z berlinką na odcinku Kluczewo - Chojnice.
10. Fragment mapy nieznanej daty (1940? 1941?) z propozycją przebiegu berlinki w okolicy Bytowa.
11. Niemiecka mapa z 1941 roku z berlinką od Berlina do Królewca: 1, 2, legenda.
12. Fragmenty niemieckiej mapy kolejowej z 1942 roku. Berlinka od Berlina do Barwic oraz odcinek w Prusach.
13. Fragment z niemieckiej mapy z około 1942 roku, z zaznaczonym już odcinkiem do Lisowa.
14. Fragment mapy Pomorza i Prus z 1942 roku, odcinek Barwice - Chojnice.
15. Fragment mapy Vogels Karte von Mitteleuropa N 33-SO Posen 1:500 000 z 1942 roku. Berlinka w budowie od  Stargardu Szczecińskiego (Łęczycy) do Drawska Pomorskiego.
16. Fragment mapy Vogels Karte von Mitteleuropa N 33-SO Stolp 1:500 000 z 1944 roku (stan na 15.10.1943). Berlinka w budowie od Skwieraw do drogi Stężyca - Kościerzyna.
17. Fragment mapyVogels Karte von Mitteleuropa N 34 NW Danzig 1:500 000 z 1943 roku. Berlinka od Pruszcza Gdańskiego do okolicy Nowego Dworu Gdańskiego.
18. Fragment alianckiej mapy lotniczej z 1943 roku z berlinką od Szczecina do Barwic.
19. Fragment polskiej mapy samochodowej z 1945 roku: część 1 (Szczecin - Człuchów) i część 2 (Elbląg - Królewiec).
20. Fragment mapy sieci dróg bitych w Polsce w roku 1945.
21.  Fragment polskiej mapy administracyjno-komunikacyjnej z 1946 roku z berlinką od Elbląga do Królewca.
22.  Dwa fragmenty amerykańskich map z 1959 roku.
23. Fragment niemieckiej, samochodowej mapy ADAC z 1972 roku z berlinką pod Szczecinem.
24. Fragmenty amerykańskich map lotniczych z 1972 i 1973 roku.
25. Fragment mapy z atlasu samochodowego z zaznaczonym miejscem występowania nasypów w Orawce (na północ od Szczecinka).
26. Fragment mapy z atlasu samochodowego z przecięcia się DK22 z A1.
27. Fragment mapy woj. pomorskiego, pokazujący odcinek berlinki jako obwodnicy Elbląga.

  III. Mapy średnioskalowe w skali 1:100 000

1. Fragmenty mapy topograficznej z 1994 roku, w skali 1:100 000, z nasypami berlinki od Lisewa k. Chociwla do Jeziora Dłuska koło miejscowości Dłusko.
2. Fragmenty map z 1975 roku z zaznaczonym szlakiem berlinki od Węgorzynka do Barwic.
3.  Fragment mapy Kreis Koenigsberg i. Pr. mit Samland" z obwodnicą Królewca.

  IV. Mapy topograficzne w skali 1:50 000 i 1:25 000

1. Fragmenty map topograficznych z lat 70-tych, w skali 1:50 000, z zaznaczonymi bardzo dokładnie nasypami berlinki od Lisowa k. Chociwla do Knyk. k Barwic, a także pomiędzy Knykami a Miłocicami k. Miastka.
2. Fragmenty map topograficznych z lat 70-tych, w skali 1:25 000, z zaznaczonymi nasypami albo szlakiem berlinki od Lisowa do Stężycy k. Kościerzyny.
3. Fragment z niemieckiej mapy z około 1938 roku pokazującej miejsce gdzie obecnie przebiega polsko-rosyjska granica.
4. Fragment niemieckiej mapy z 1937 roku z wytyczoną berlinką pod Elblągiem.
5. Fragment mapy topograficznej Gdańska: berlinka - łącznik do Wrzeszcza między Migowem a Diabełkowem (1955, 1:25 000).
6. Fragment mapy topograficznej Gdańska i okolic: berlinka - łącznik do Wrzeszcza między Borzęcinem a Borkowem (1959, 1:50 000).
7. Fragment sowieckiej mapy topograficznej  (skala 1:25 000) z 1959 roku z granicy Polski z ZSRR przecinającej berlinkę.
8. Fragment niemieckiej mapy z 1940 roku z planem łącznika autostrady do Gdańska-Wrzeszcza.
9. Fragment niemieckiej mapy z 1941 roku z planem skrzyżowania autostrad koło Pruszcza Gdańskiego.
10. Fragmenty Lageplanu (kilometry 257 - 290) naniesione na współczną mapę topograficzną.
11. Fragmenty Lageplanu (kilometry 290 - 332) naniesione na współczną mapę topograficzną.

  V. Inne

1. Mapa leśniczego pokazująca prace ziemne na południe od Miastka.
2. Fragment mapy topograficznej Gdańska: berlinka - łącznik do Wrzeszcza między Migowem a Diabełkowem (1978, 1:10 000).
3. Fragmenty mapy topograficznej Gdańska i okolic z 1972 roku (1:10 000).
 

 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://byekuf.republika.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc..