Odcinek Kołbaskowo - Szczecin-Wielgowo (Rzęśnica)
lata 1934-2005

Autostrada A6 (długości prawie 22 km), podobnie jak po niemieckiej stronie autostrada A11, podlega modernizacji. W latach 1996-2001 wyremontowano obie jezdnie od przejście granicznego do do ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach (około 14 km). Ponad 50 lat po wojnie, dopiero w 1998 roku, zostały odbudowane południowe nitki mostów nad Odrą. Wyremontowano też (w latach 2000/2001) nitowane mosty północne (zrekonstruowane w 1947 roku z elementów wyłowionych z Odry). Na dalszym odcinku autostrady (około 8 km), po wielu perypetiach, prace ruszyły w październiku 2005 roku.

Nie jest to jednak cały dwujezdniowy odcinek autostrady zbudowanej przed wojną przez Niemców. Jego dalsza 7 km część (od Szczecina-Kijewa) ma status jedynie drogi ekspresowej (S6/S3). Do niedawna ten odcinek berlinki odróżniał się jedynie brakiem barierek pomiędzy jezdniami. Logiczne dokończenie remontu i podniesienie jego statusu do rangi autostrady (a tym samym wydłużenie A6 do 29 km) przewidziano dopiero w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r.).
 

1. Gładziutka nawierzchnia zaraz za przejściem granicznym. W tle stacja benzynowa oraz wiadukty: dawnej drogi do Pomellen oraz linii kolejowej do Berlina. Typ G. 2. Tablica przy wspomnianej stacji benzynowej a w tle rzeczone wiadukty. Typ G.

3. I wiadukt kolejowy z bliska. Typ G. 4. Wiadukt widziany z drugiej strony, 4 lata wcześniej. Widok w kierunku Berlina. Typ A.

5. Tablica informującą o zjeździe na DK13 za 250 metrów. W tle wiaduky: drogi lokalnej do Smolęcina oraz DK13 Typ G. 6. Budowa wiaduktu nad autostradą dla lokalnej drogi Kołbaskowo - Smolęcin około 1934 roku. Typ E.

7. Węzłowy wiadukt nad autostradą dla drogi krajowej nr 13 (DK13), wyremontowany w 2003 roku przez "Mostar" Typ G. 8. Zjazd nr 2 na węźle Stettin-Süd w Kołbaskowie. W tle wiadukt przed remontem. Widok w kierunku Berlina. Typ B

9.  To samo miejsce w przeciwnym kierunku (ponownie na Królewiec). W tle stacja benzynowa. Typ G. 10. Przebudowana przedwojenna stacja benzynowa przy zjeździe nr 2. Widok w kierunku Berlina. Typ B.
11. Ta sama stacja w czerwcu 1990 roku. Typ L. 12. Budowa wiaduktu węzła Stettin-Süd w Kołbaskowie około 1934 roku. Typ E.

13. Widok z wiaduktu obecnej DK13 (do 1945 Reichsstraße Nr. 2.) na węzeł w dniu 27.09.1936 kiedy otwierano odcinek Berlin-Szczecin. Pokolorowana fotka znaleziona w internecie. Wcześniej było tu zdjęcie z książki "Ziemia gromadzi prochy", 1939. 14. Budowa autostrady w 1934 roku w Kołbaskowie. Typ C.
15. Ćwiczenia taktyczne 129 spaplot - 1958 rok. Postój na obecnej autostradzie A6, prawdopodobnie na węźle w Kołbaskowie. Na pierwszym planie mjr Mieczysław Wasąg - dowódca 129 spaplot.
Fotografia ze zbiorów Mieczysława Wasąga
.
16. Za węzłem jest podjazd pod górkę. Typ G.

17. Po czym berlinka opada do Doliny Odry. Typ G. 18. Wiadukt nad drogą polną, w tle tablica informująca o zjeździe nr 9 (za 3 km). Za nią już most nad Odrą Zachodnią. Typ G.
19. Początek budowy mostu nad Odrą Zachodnią, około 1933 roku. Typ C. 20. Budowa filarów mostowych na Odrze Zachodniej. Typ E.
21. Zdjęcie z książki "Deutschlands Autobahnen Adolf Hitlers Strassen". Widok prawdopodobnie na Królewiec. 22. Zdjęcie z książki "Drei Jahre Arbeit an den Straßen".
Widok prawdopodobnie na Berlin.

23. Filary mostowe prawie gotowe. Typ E.

24. Budowa mostu nad Odrą (Zachodnią?) w 1934 roku.Typ C.

25. Układanie konstrukcji nośnej mostu. Typ E. 26. Układanie konstrukcji nośnej mostu. Typ E.
27. Prace finalizujące. Typ E. 28. Budowa mostu ukończona. Typ E.
29. Most około 1938 roku. Typ L. 30. Most w 1938 roku (http://www.hdg.de/lemo).
31. Most w czerwcu 1990 roku. Tylko jedna jezdnia. Typ. L. 32. Most berlinki nad Odrą Zachodnią w 2005 roku, widziany na wprost. Typ G.

33. I most berlinki nad Odrą Zachodnią w 2002 roku, widziany z boku. Widok w kierunku Królewca. Typ B. 34. Zjazd z będącego w remoncie (lipiec 2002) mostem nad Odrą Wschodnią (Regalicą). Widok w kierunku Berlina. Typ B

35. I widok w przeciwną stronę z tablicą informującą o zjeździe na DK31 za 1,5 km. Typ G. 36. Wybudowany  przyczółek mostu nad Odrą Wschodnią.
Typ E.
37. Widok z zachodniego przyczółku. Długość całkowita 250 m.
Zdjęcie z książki "Drei Jahre Arbeit an den Straßen".
38. Układanie konstrukcji nośnej mostu nad Odrą Wschodnią.  Typ E.

39. Układanie konstrukcji nośnej mostu nad Odrą Wschodnią.  Typ E. 40. Po oddaniu mostu do ruchu. Na pierwszym planie tablica informująca o węźle Sydowsaue. Typ J.
41. Most nad Odrą Wscchodnią chyba od strony południowej. "Die Straße" z 28.03.1939, nr13. 42. Wjazd na most w 2005 roku. Typ G.
43. Most berlinki nad Odrą Wschodnią w 2002 roku, widziany z boku. Widok w kierunku Królewca. Typ B. 44. Na moście. Niebieska tablica przez węzłem Sydowsaue (Żydowce, obecnie określanym jako Radziszewo)  pokazuje kierunek na Gdańsk autostradą A6 oraz zjazd na DK31, do Szczecina i Gryfina. Widok w kierunku Królewca. Typ B.

45. Za mostem, przed zjazdem nr 9 węzła Sydowsaue, berlinka chwilowo traci status autostrady, z powodu braku odpowiedniej długości pasów zjazdu i wjazdu. Są plany likwidacji tego węzła. Typ G. 46. Wiadukt nad linią kolejową Szczecin - Kostrzyn. Po prawej widoczny brak pasa zjazdu i dalej pasa wjazdu. Typ G.
467 Wspomniany wiadukt widziany z torów w okresie przebudowy przez firmę "Mostar". Typ M. 48. Węzłowy wiadukt autostrady nad DK31. Za nim znów autostrada ma status autostrady. Typ G.
49. Modernizacja A6 w końcu lat 90. w okolicy wiaduktu ul. Bielańskiej. W tle Puszcza Bukowa. Widok w kierunku Królewca. Typ D. 50. Odcinek po modernizacji widziany z wiaduktu. Tutaj powstanie węzeł z nową drogą ekspresową S3. Widok w kierunku Królewca. Typ D.

51. I od strony Puszczy Bukowej w kierunku wiaduktu.
Widok w kierunku Berlina. Typ D.
52. To samo miejsce 31 maja 2005 roku. Typ G.

 

  52. Widok z wiaduktu w ciągu ul. Bielańskiej na kompletnie wyremontowany już fragment A6. Typ F.

53. Autostrada około 1940 roku w okolicy Podjuch, gdzieś między ulicami Bielańską, a Smoczą. 54. Podobna lokalizacja, bliżej niezidentyfikowana. Typ J.

55. Budowa mostu w Podjuchach nad strumieniem Jeziorna (wtedy Iserbach) i  ul. Smoczą (wtedy Kolowerweg). Typ L.

56. Pod koniec budowy, maj 1937. Typ L.

57. Most w Podjuchach (Isertalbrücke) po ukończeniu.

58. To samo miejsce i okres. Zdjęcie ze strony: http://www.bukowa.px.pl.

59. Obrazek naszkicowany z poziomu obecnej ulicy Smoczej. Szkicownik Ernsta Simona. Cz. IV, VIII. 1936 - VI.1942. 60. Most w czerwcu 1990 roku. Typ L.

61. Most berlinki w 2001 roku widziany od dołu, z ul. Smoczej, w prześwicie między obiema nitkami obiektu. Typ F.

62. Równo z mostem nad ul. Smoczą kończy się wyremontowany odcinek autostrady A6. Tablica pokazuje jeszcze 1,2 km do węzła w Podjuchach. Typ G.

63. Parking pomiędzy ul. Wschodnią a Sąsiedzką w Podjuchach. Tutaj wciąż jeszcze przedwojenna nawierzchnia betonowa.
Widok w kierunku Królewca. Typ B.
64. Widok z drugiej strony poprzez obie jezdnie i parking na Szczecin. Czerwiec 1990. Typ L.

65. Budowa wiaduktu nad obecnym przedłużeniem ul. Sąsiedzkiej w dniu 31.05.1936 r. Typ L. 66. Wiadukt po ukończeniu w lipcu 1937 r. Typ L.

67. Wiadukt berlinki nad drogą gruntową na przedłużeniu ul. Sąsiedzkiej. Typ F. 68. Widok na Szczecin (w kierunku zachodnim) przed węzłem w Podjuchach. Typ F.

69. Węzeł Stettin-Ost w Szczecinie-Podjuchach. W tle wiadukt nad ul. Morwową. Typ G.

70. Marzec 1935. Skopywanie wzgórza Fuchsberg w okolicy przecięcia autostrady z ul. Morwową (Maulbeerweg). Typ K.

71. 1934 r. Widok z terenu budowy autostrady na domy przy ul. Chojnickiej (Posener Straße) i Wieluńskiej (Ulmenweg). Typ K. 72. Marzec/kwiecień 1936 r. Budowa w okolicy ul. Morwowej. Typ L.
73. Budowa wiaduktu berlinki nad ul. Morwową. 23.05.1934 r. Typ K. 74. Budowa wiaduktu nad ul. Morwową. Kwiecień 1937. Typ L.
75. Budowa wiaduktu nad ul. Morwową. Wiosna/lato 1937. Typ L. 76. Wiadukt i autostrada na ukończeniu. Lato 1937. Typ L.
77. Ul. Morwowa pod berlinką. Po lewej wjazd w kierunku na Królewiec. Typ H. 78. Rozpoczęty w 2005 roku remont. Na Królewiec wjeżdża się po północnej łącznicy (i dalej jedzie po północnej jezdni). Typ H.
79. Wiadukt nad ul. Mączną. Widok w stronę Królewca. Typ A. 80. To samo miejsce 4 lata później, tuż przed remontem. Typ H.

81. Budowa estakady w Klęskowie w kwietniu 1937 r. Typ I.

82. Inne ujęcie ze strony http://sedina.px.pl/.

83. Estakada w Klęskowie pod koniec lat 30. Typ E.

84. Inne ujęcie ze strony http://www.bukowa.px.pl/.

85. Obrazek naszkicowany z poziomu obecnej ulicy Chłopskiej. Szkicownik Ernsta Simona. Cz. IV, VIII. 1936 - VI.1942. 86. Widok od dołu, od ul. Chłopskiej. Czerwiec 1990. Typ L.
87. Estakada nad ul. Chłopską w Szczecinie-Klęskowie  {Hökendorf } obecnie. Widok w kierunku Berlina. Typ B. 88. Na estakadzie. Widok w kierunku Królewca. Typ G.

89. Ludwig Frey - kierownik budowy (bauleiter) berlinki wokół Szczecina. W 2005 roku skończył 93 lata! Typ I.

90. Budowa wiaduktu w okolicy Klęskowa w latach 30. (być może nad obecną ul. Gwarną). Typ E.

91. Przed wiaduktem nad ul. Gwarną. Typ G. 92. Wiadukt nad towarową linią kolejową do Szczecina-Płoni. Zdjęcie Macieja Kicińskiego z zimy 2003 roku.
93. Początek remontu (budowa przewiązek), październik 2005r. W tle wiadukt ul. Koziej. Widok w stronę Królewca. Typ H. 94. Wiadukt ul. Koziej tuż przed węzłem w Kijewie.
Widok w stronę Królewca. Typ A.
95. Betonowa przewiązka przed węzłem w Kijewie. Koniec remontowanego (od października 2005 roku) odcinka i powrót do ruchu na dwóch jezdniach. Widok w stronę Królewca. Typ H. 96. Węzeł Altdamm około 1937 roku, wkrótce po oddaniu. Typ J.
 
97. Inne ujęcie około 1938. Po prawej budowa Strassenmeisterei Altdamm.  
97. Węzeł Altdamm w Szczecinie-Kijewie od strony południowej. Po tej stronie łącznice dorobiono po wojnie.
Typ G. Na podstronie widok w kierunku Berlina.
98. I za wiaduktem DK3/D10 po północnej stronie węzła.
Typ G.

99. Stąd dawna RAB jest już tylko drogą ekspresową  S6 i S3. Typ G.

100. Niczym się nie różni od ostatniego odcinka A6 (zwłaszcza po dorobieniu w 2003 roku barier między jezdniami). Typ G.

101. Widok z nieistniejącego już wiaduktu, który łączył Dąbie ze Sławociszem ulicą Stary Szlak. Widok w kierunku Berlina. 102. Tutaj był kiedyś wiadukt dla ul. Stary Szlak. Przyczółek zachodni. Widok w kierunku Berlina. Typ H.

103. Widok na przyczółek wschodni byłego wiaduktu w ciągu ul. Stary Szlak. Typ H. 104. Wiadukt ul. Tczewskiej (po remoncie, zlikwidowano dziki zjazd) łączący szczecińskie dzielnice Dąbie i Wielgowo. Typ G.

105. Parking zaraz za wspomnianym wiaduktem. Typ G. 106. Wiadukt za Szczecinem dla lokalnej drogi gruntowo-leśnej ze Szczecina-Załom do Szczecina-Wielgowa. Typ G.
107. Zbliżenie na wiadukt. Widok w kierunku Królewca. Typ H. 108. Początek węzła Bäderstraße w Rzęśnicy. Tutaj niestety DK6 "schodzi" z autostrady. Typ G.
109. Jeśli udajemy się do Gdańska musimy zjechać w kierunku na Świnoujście i Szczecin-Wielgowo. W tle węzłowy wiadukt.
Typ G.
110. Na łącznicy w prawo skręca się do Wielgowa, a w lewo (pod prąd pierwotnego kierunku jazdy przewidzianego z Goleniowa i Wielgowa do Chociwla) na Świnoujście i na Gdańsk. Typ G.
111. Zatem ruch po wiadukcie jest tylko jednokierunkowy. Kierowcy chcący skręcić z Wielgowa do Chociwla również muszą po nim przejechać i skręcić następnie w lewo. Typ G. 112. Gdzie oddając pierwszeństwo jadącym z Goleniowa przetną kolizyjnie berlinkę wzdłuż wspomnianego węzłowego wiaduktu (który zmienił wygląd po remoncie w 2003 roku, stan oryginalny, sprzed odnowienia tu). Widok w kierunku Królewca. Typ H.
113. Tak samo kolizyjnie muszą przeciąć berlinkę jadący od strony Goleniowa do Chociwla lub Wielgowa. W tym drugim przypadku kierowcy znów pojadą w przeciwnym kierunku niż zostało to zaprojektowane: po łącznicy, która służyła za wjazd dla chcących pojechać po autostradzie do Chociwla (Gdańska, Królewca), a przyjeżdżających od strony Goleniowa lub Wielgowa. W zorientowaniu się na pewno pomoże zdjęcie lotnicze i plan techniczny węzła. Typ G. 114. Widok z węzłowego wiaduktu. Na pierwszym planie wspomniana kolizja przez obie jezdnie autostrady i (po lewej) nieczynny pas włączenia do ruchu od wjazdu z Goleniowa i Wielgowa na Chociwel. Dalej (po prawej) przerobiony wjazd z Goleniowa w kierunku na Szczecin w taki sposób, że zasypano kawałek północnej jezdni autostrady dorabiając wygięcie w bok, które jest podporządkowane drodze ekspresowej idącej od strony Goleniowa. Widok w kierunku Berlina z wiaduktu. Typ B.
115. Wspomniany remont węzłowego wiaduktu. Na pierwszym planie p. Jacek Fedorowicz. Przyczółek pólnocny. Widok w kierunku Berlina. 116. Ujęcie w stronę przyczółka południowego. Widok w kierunku Berlina. Typ Ł
117. Na wiadukcie. Widok w kierunku Wielgowa. Typ Ł 118. Ujęcie w stronę północnego przyczółka. Widok w kierunku Królewca. Typ Ł
119. Ujęcie w stronę południowego przyczółka. Widok w kierunku Królewca. Typ Ł 120. Filar obiektu widziany w kierunku Królewca. Typ Ł

Typ A: Zdjęcia wykonałem wraz z Karoliną 6 i 7 października 2001 r.

Typ B: Zdjęcia wykonali Marcin R., Piotr Jakubiak i ja 7 lipca 2002 r.

Typ C: Skany z gazety "Pommernische Zeitung", z 1934 roku.

Typ D: Zdjęcia od firmy Strabag.

Typ E: Skany z czasopisma "Die Straβe" z lat 30.

Typ F: Zdjęcia wykonał Dariusz Bąkowski (nr 52 - wiosna 2002r., nr 61 i nr 68 - wiosna 2001r., nr 67 - lato 2002r.).

Typ G: Zdjęcia wykonał Marek Gajda 31 maja 2005 roku, wszystkie (oprócz zdjęcia nr 113) w kierunku Królewca.

Typ H: Zdjęcia wykonał Dariusz Bąkowski w dniu 7 (zdjęcia dotyczące ul. Stary Szlak i Rzęśnicy), 15 (ulice Morwowa, Mączna i Kozia) i 30 (węzeł Podjuchy i przed Kijewem) października 2005 r .

Typ I: Skany z "Głosu Szczecińskiego" (Piotr Jasina "Jak powstawała BERLINKA" z 09.12.05r.) ze zdjęć przekazanych redakcji przez inż. Kazimierza Mateckiego (wicedyrektora szczecińskiego oddziału GDDKiA) pochodzących od Ludwiga Freya.

Typ J: Zdjęcia z portalu www.prawobrzeze.eu.

Typ K: Zdjęcia z czasopisma "Świat Kolei" nr 6/2007 udostępnione przez Ludwiga Freya z jego albumu "Autostrada Berlin - Szczecin, odcinek budowlany Podjuchy", wykonywane w okresie od 19.03.1934 r. do 31.08.1937r. przez firmę Gün u. Bilfinger A.G.
z Mannheim.

Typ L: Zdjęcia Petera Gombara z 1990 roku, zdjęcia Heinza Weinreicha wstawione za pośrednictwem i zgodą Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte e.V.

Typ Ł: Zdjęcia z archiwum Jacka Fedorowicza, wykonane przez niego oraz Tomasza Rudnickiego w dniu 26 sierpnia 2003 roku.

Typ. M: Zdjęcie wykonał Daniel Szymczyk w dniu 8 kwietnia 2001 roku.

powrót do indeksu

strona główna