Informacje z artykułu pt.:" Verkehrsfreigaben von Autobahnen in den Jahren 1939 bis 1945" autorstwa Dietricha Schwella i Wolfganga Jägera z niemieckiego miesięcznika "Strasse Autobahn" z numeru sierpniowego z 2000 r.

Mapki z tego artykułu:

- 1939

- 1940

- 1941

Interesujące zestawienie, wyliczające długość autostrad w 1945 r. w nowych granicach Niemiec, Polski i Rosji z uwzględnieniem podziału na jedno- i dwujezdniowe autostrady.

A oprócz powyższego jeszcze poniższy zestaw:

27. 09. 1936 inauguracja 1000 kilometra niedaleko Wrocławia.

17.12.1937 inauguracja 2000 kilometra na Berliner Ring (wschodnia część).

15.12. 1938 inauguracja 3000 kilometra na Berliner Ring (południowa część).  

"Początek 1941 sugerował, że wiele już rozpoczętych projektów przypuszczalnie nie będzie można wykonać przed zakończeniem II Wojny Światowej, gdyż zaczynało brakować wykwalifikowanych robotników".

Fotka z 1991 r. DW142. Na zdjęciu widok z wiaduktu drogi lokalnej Warchlino - Małkocin z dorobionym dzikim zjazdem.


Notatki Generalnego Inspektora Niemieckich Dróg dr.  Fritza Todta
ze strony http://www.autobahn-online.de, tłumaczył A. Macierzyński.

25.01.1939
"RAB-Strecke Berlin-Stettin:
OBR Stettin:
Stacja paliw Ratheburg-See
W zamian obecnej tymczasowej stacji Gramzow zakładane jest utworzenie stacji
paliw połączonej z działalnością gastronomiczna na północnym brzegu
Rathssburgsees (jeziora) przy kilometrze 74,5. Zakłada się wybudowanie
mieszkań na zachodniej stronie autostrady, a na stronie wschodniej miejsca
dla wypoczynku. W czasie późniejszym zakłada się powstanie na tym samym
miejscu zajazdu.

25.6.1940
Plan robot dla autostrad
"RAB-Strecke Königsberg-Elbing:
OBR Königsberg:
Stacja paliw Elbingerhöhe:
M/w przy km 89 w połączeniu z planowana późniejszą budową motelu/zajazdu
zaplanowana ma być stacja paliw po północnej stronie autostrady.

OBR Berlin
Do najważniejszych zadań należą zarówno odcinki w kierunku Hamburga i
Poznania oraz przekazane kierownictwu budowy Gdańsk odcinki autostrady
Szczecin-Królewiec wraz z mostem na Wiśle i dojazdem/odnoga  w kierunku na
Gdańsk.... Należy się pośpieszyć z planowaniem mostu przez Wisłę.

OBR Stettin
Możliwie wysoki udział więźniów przy (budowie) w kierunku Gdańska.

OBR Königsberg
Połączenie w kierunku Gdańska.
Wytyczenie trasy koło Elbląga, które dotychczas dyktowane było z powodów
militarnych, należy ponownie przemyśleć.


strona główna