Fragment wypisu z Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego, z dnia 17.05.1994 r., dotyczący rezerwy terenu pod docelową trasę szybkiego ruchu (projektowana S10 – południowa obwodnica miasta Stargard Szczeciński):

Powiązanie miasta z układem dróg zewnętrznych zapewnia droga krajowa nr 144 (obecnie DW106 - BB) relacji Pyrzyce – Stargard – Łęczyca – Nowogard. (...) Z chwilą podjęcia decyzji przez GDDP w Warszawie o budowie drogi ekspresowej w kierunku Gdańska po śladzie autostrady „królewieckiej” (wytłuszczenie - BB), odcinek północny drogi krajowej nr 144 będzie włączony do niej poprzez węzeł w Łęczycy i tą trasą skierowany zostanie główny ruch Stargard – Gdańsk (dopuszcza się korektę węzła z drogą nr 10).

----------------

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel (2005), fragment:

Przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 142 (autostrady) do miejscowości Kamienny Most. Odcinek ten stanowiłby obwodnicę Chociwla i zmniejszyłby ruch samochodów ciężarowych.