Fragment mapki pochodzi z atlasu samochodowego: Euro Atlas Shell 2001/2002, skala 1:300 000.