Fragment polskiej mapy komunikacyjno-administracyjnej "Okręg Mazurski" z 1946 roku.

Zwraca uwagę, oprócz zaznaczenia autostrady jako gotowej i nie zniszczonej, jeszcze polskie nazewnictwo w rosyjskiej części Prus Wschodnich, przemieszane gdzie niegdzie z nazwami niemieckimi. Po polskiej stronie też uchowały się jeszcze nazwy niemieckie (Eisenberg nie przetłumaczono jeszcze na Żelazną Górę, a Rehfeld jeszcze nie stał się Grzechotkami), a także używane dotąd polskie nazwy niektórych miejscowości, które potem zmieniono, np. nie ma jeszcze Pieniężna na miejscu Melzaka.

Cała mapa na stronie  http://www.tps.eksploracja.pl