logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

 Wybrano wykonawcę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13, w ramach której powstanie nowy węzeł na A6 Szczecin-Zachód (węzeł w Kołbaskowie, dawny Szczecin-Południe, zostanie zamknięty). Jeśli umowa zostanie podpisana i wszystko przebiegnie zgodnie z planem inwestycja zakończy się w 2021. Źródło: portal GDDKiA z 20.11.2017.

------------

W dniu 09.11.2017 r. ruszył remont odcinka Szczecin-Dąbie (nowy węzeł) - Rzęśnica. Zamknięto lewą (północną) jezdnię. Sytuacja taka powinna potrwać do 15 czerwca. Na okres wakacji zostanie przywrócony ruch dwujezdniowy. Źródło: radioszczecin.pl z 08.11.2017.

------------

W dniu 23.10.2017 r. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum reprezentowanym przez Trakcja PRKiI SA umowę na zaprojektowanie i przebudowanie brukowanego odcinka DK22 Czarlin - Knybawa. Remont powinine zakończyć się do grudnia 2019 roku. Po zachodniej stronie węzła Czarlin (z DK91) powstanie rondo, do której zostanie podłączona ul. Lipowa. Na skrzyżowaniu z drogą Bałdowo - Gorzędziej pojawi się... sygnalizacja świetlna. Źródło: www.tcz.pl z 23.10.2017.

------------

W dniu 08.09.2017 r. GDDKiA podpisała umowę z Energopolem na przebudowę wspomianych niżej odcinków. Łączna wartość podpisanych umów to około 92 miliony złotych (35,4 mln odcinek szlakowy i 56,6 mln węzeł). Źródło: portal GDDKiA z 08.09.2017. Trwa też postępowanie przetargowe na budowę obwodnic Przecławia i Warzymic w ciągu DK13, w ramach których powstanie nowy węzeł na A6 Szczecin-Zachód (na wschód od węzła Kołbaskowo, który wtedy zostanie zlikwidowany). Najtańszą ofertę dał Energopol. Niestety o ok. 32% droższą od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego. Źródło: portal GDDKiA z 17.08.2017.

------------

Firma Energopol Szczecin S.A. przebuduje dawny węzeł Dąbie (obecnie Szczecin-Kijewo) i odcinek od nowego węzła Szczecin-Dąbie do Rzęśnicy. Przebudowa odcinka Szczecin Dąbie – Rzęśnica powinna zakończyć się pod koniec 2019 roku, natomiast węzeł Kijewo powinien być gotowy w III kwartale 2020 roku.[...] Roboty obejmą wyburzenie i wykonanie od nowa obu wiaduktów węzła, budowę nowych łącznic i jezdni zbiorczo – rozprowadzających w ciągu autostrady A6. Nawierzchnia autostrady zostanie przebudowana na bitumiczną, a jezdnie zostaną poszerzone o pas awaryjny. Źródło: portal GDDKiA z 31.05.2017.

------------

Najtańszą ofertę na przebudowę S3 Miękowo - Rzęśnica (na sporej części jest to też przede wszystkim S6), w ramach którego zostanie przebudowany ("kopnięty") węzeł Rzęśnica, dał Budimex. Podpisanie umowy planowane jest w III kwartale tego roku. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w połowie 2021 roku. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 34 miesiące na realizację zadania, w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID. Źródło: portal GDDKiA z 31.05.2017.

------------

Trwają przymiarki do przebudowy zabytkowego, brukowanego odcinka DK22 spod tczewskiego Czarlina do Mostu Knybawskiego. Niestety zamiast oczywistego wariantu 2+1 (jeśli nie 1x4 lub nawet 2x2) będzie 1+1. Ministerstwo Infrastruktury zabezpieczyło na ten cel 47,8 mln zł. W tym roku ma być ogłoszony przetarg w systemie "projektuj i buduj". Źródło: www.tcz.pl z 19.04.2017 roku.

------------

DW142 została zamknięta i trwają pierwsze prace. Po niemieckiej stronie, na A11, w remoncie jest już tylko południowa jezdnia między 89 km berlinki poprzez węzeł Schmölln do 91 km. Na całym pozostałym odcinku nie ma już oryginalnej nawierzchni. Oczywiście na sporej części wykonano jedynie odprężenie i nakłądkę asfaltową, także z czasem i tam doczekamy się modernizacji (koniecznej także ze względu na brak pasa awaryjnego, zastępionego jedynie wąskim poboczem). Informacje własne z dnia 24.04.2017.

------------

11 kwietnia 2017 ZZDW w Koszalinie zamyka odcinek DW142 od A6 w Rzęśnicy do DW106 koło Łęczycy. Rozpoczyna się przebudowa berlinki. Źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z 10.04.2017.

------------

31 marca 2017 roku otwarto oferty na przebudowę węzła Szczecin-Kijewo (historycznie Dąbie) wraz 1,8 km odcinkiem autostrady A6.  Oferty opiewają na kwoty od 56,6 do 78,4 milionów złotych. Podpisanie umowy planowane jest na III kwartał. Prace potrwajądo połowy 2020 roku. Źródło: GDDKiA Szczecin.

------------

16 marca 2017 roku nareszcie otwarto oferty na przebudowę wciąż betonowego, poniemieckiego 3,5 km fragmentu autostrady A6 (od mostku nad Chełszczącą do węzła Rzęśnica, bez samego węzła). Oferty opiewają na kwoty od 35 do 55 mln zł. Podpisanie umowy planowane jest na przełom II i III kwartału. Wykonawca choć będzie mógłod razu rozpocząć prace, to na okres wakacji musi zostawić przejezdność na obu jezdniach (i po 2 pasy w każdą stronę). Modernizacja potrwa 2 lata, do jesieni 2019. Źródło: GDDKiA Szczecin.

------------

"Rozpoczęła się przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania na drodze krajowej nr 22 w Sucuminie. Droga krajowa zostanie poszerzona i zyska lewoskręty, zostaną zmienione wloty dróg podporządkowanych oraz pętla autobusowa. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych." Źródło: www.gddkia.gov.pl .

------------

1 lutego 2017 roku Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie podpisał umowę z firmą Budimex SA. która wykona przebudowę DW142 (odcinek płytowy od A6 w Rzęśnicy do DW106 k. Łęczycy). Stare, poniemieckie płyty zostaną rozkruszone na miejscu i zastosowane jako podbudowa nowej drogi. Zostaną rozebrane dwa nieczynne wiadukty nad berlinką, sześć kolejnych przejdzie remont, przebudowane zostaną dwa mosty (nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka i drugi nad rzeką Iną koło Sowna). W marcu droga zostanie (etapami) zamknięta dla ruchu osobowego. Prace potrwają do czerwca 2018 roku. Koszt wyniesie około 51,6 mln. Wymieniona zostanie także nawierzchnia asfaltowa na tzw. DOL przy Rzęśnicy. Źródło: edroga.pl, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

aktualności z 2016 roku

aktualności z 2015 roku

aktualności z 2014 roku

aktualności z 2013 roku

aktualności z 2012 roku

aktualności z 2011 roku

aktualności z 2010 roku

aktualności z 2009 roku

aktualności z 2008 roku

aktualności z 2007 roku

aktualności z 2006 roku

aktualności z 2005 roku

aktualności z 2004 roku

aktualności z 2003 roku

aktualności z 2002 roku

aktualności od lipca do czerwca 2001 roku

informacje o odbudowie odcinka Elbląg - Królewiec od 1992 roku do czerwca 2001

 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://byekuf.republika.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc..