logo
Historia i teraźniejszość   Autostrada Berlin - Królewiec

W dniu 21 grudnia otwarto wyremontowane dwie jezdnie berlinki na wysokości wiaduktu ul. Tczewskiej. Na razie pozostanie oznakowanie tego odcinka przyszłej autostrady, jako drogi ekspresowej.

---------------

Wspomniany wiadukt na DW142 dawnego węzła Stargard-Friedrichswalde wyremontowano, bo było to tańsze niż rozbiórka. Tak przynajmniej twierdzi pan Bogdan Krawczyk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie: [Obiekt - BB] nie będzie jednak wykorzystywany, nie planujemy zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg nr 142 i 141. Źródło: "Kurier Szczeciński" z 15 listopada.

---------------

Trwają prace opracowujące dokumentacje zagospodarowania powojskowego terenu w Elblągu, zwanego Terkawką. W ramach tych działań przewidziana jest budowa nowego węzła na S22, na skrzyżowaniu z berlinką planowanej wschodniej obwodnicy Elbląga. Źródło: http://www.umelblag.pl  z 8 listopada. W aktualnych koncepcjach węzeł miałby być zlokalizowany przy wiadukcie WA4 (a więc zaledwie ok. 1,7 km od węzła Elbląg-Wschód). Prawdopodobnie przewiduje się w ramach tych inwestycji dobudowę drugiej jezdni (na odcinku 2 km).

---------------

Kończy się remont (dawnego węzłowego) wiaduktu nad DW142 koło Sowna (skrzyżowanie z DW141). Z kolei rozpoczęły się prace przy remoncie wiaduktu ul. Bielańskiej nad A6. Trwa też ogradzanie autostrady na odcinku od Kołbaskowa do Odry. Źródło: informacje zebrane wg stanu na dzień 6 października.

---------------

Trwa rozbiórka starej nitki mostu nad Banówką (obiekt M45 na S22). Źródło: relacja Piotra Jakubiaka z 3 lipca.

---------------

Od czwartku 21 czerwca kierowcy mogą korzystać z przebudowanej jezdni asfaltowej po północnej (lewej) stronie autostrady A6 na 2,2 km odcinku w obrębie przyszłego, nowego węzła "Tczewska". Wyremontowano także (lewą) nitkę mostku nad Chełszczącą.

---------------

Na początku czerwca na autostradzie A6 pojawiły się nowe nazwy węzłów. I tak, patrząc od granicy, węzeł w Kołbaskowie, który Niemcy nazwali (tłumacząc) "Szczecinem-Południe" otrzymał nazwę "Szczecin-Zachód". Następny (niem. "Żydowce") niestety pozostał przy nazwie "Radziszewo". Nowy węzeł z drogą S3 to oczywiście "Szczecin-Klucz", a następny (niem. "Szczecin-Wschód" lub "Podjuchy") to "Szczecin-Podjuchy". Największy węzeł (niem. "Dąbie") bez niespodzianki (konsekwentnie ignorując historię oraz potrzebę ukierunkowania na jakąś większą jednostkę administracyjną lub lokalizację) nazwano "Szczecinem-Kijewo".

---------------

Być może nie w sierpniu 2014 roku, ale już w listopadzie 2013 roku nastąpi otwarcie nowej, to i aż trzypasmowej, zachodniej (lewej) nitki Berlińskiego Mostu nad Pregołą. W przyszłości zostanie rozebrany obecny most (odbudowany w 1964 r.) wraz z przylegającymi do niego pozostałościami wysadzonej w 1945 r. lewej nitki z 1938 r. i planowane jest powstanie nowej konstrukcji po stronie wschodniej (prawej). Źródło: kaliningrad.ru z 16 marca.

---------------

W kwietniu ruszy remont odcinka Kończewice - Gnojewo na DK22. Na betonowe płty zostanie wylana asfaltowa nakładka. Źródło: "Dziennik Bałtycki" z 4 kwietnia.

---------------

W dniu 30 stycznia GDDKiA Szczecin ogłosiła przetarg na II etap budowy węzła Tczewska na autostradzie A6. Zostanie wykonana rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego i budowa w to miejsce nowego obiektu stanowiącego bezkolizyjny przejazd projektowanej ul. Nowoprzestrzennej nad A6. Oprócz tego inwestycja przewiduje wykonanie zjazdów i wjazdów na A6. Źródło: http://www.gddkia.gov.pl .

---------------

W dniu 27 stycznia GDDKiA Szczecin ogłosiła przetarg na przebudowę obiektu mostowego nad rzeczką Chełszczącą na 25, 260 km autostrady A6 (szczecinianie jak zwykle posługują się pikietażem dla drogi nr 3 podając 89, 650 km). Źródło: http://www.gddkia.gov.pl .

---------------

W dniu 5 stycznia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa węzła Lotnisko na drodze ekspresowej S-7 w Elblągu w wariancie 1A. Węzeł ma powstać przy wiadukcie ul. Skrzydlatej (między węzłami Elbląg-Zachód/Raczki a Elbląg-Wschód). Źródło: http://olsztyn.rdos.gov.pl .

aktualności z 2011 roku

aktualności z 2010 roku

aktualności z 2009 roku

aktualności z 2008 roku

aktualności z 2007 roku

aktualności z 2006 roku

aktualności z 2005 roku

aktualności z 2004 roku

aktualności z 2003 roku

aktualności z 2002 roku

aktualności od lipca do czerwca 2001 roku

informacje o odbudowie odcinka Elbląg - Królewiec od 1992 roku do czerwca 2001

 
© Copyright by Bartosz Bajków. Oprawę graficzną i techniczną stworzył Leszek Cybula.

http://byekuf.republika.pl

 
Udział w tworzeniu strony mieli bądź mają (alfabetycznie): Dariusz Bąkowski, Robert Dróbka, Piotr Jakubiak, Zbigniew Kucmierz, Adrian Macierzyński, Sławomir Mioduszewski, Marcin Rogoziński, Marcin Stienss, Piotr Zembrzuski i wiele innych osób, którym bardzo serdecznie dziękuję za pomoc..