Konsorcjum w skład którego wchodzi wielkopolska firma PBG oraz Hydrobudowa Włocławek wygrało międzynarodowy przetarg na II etap budowy (po polskiej stronie) przejścia granicznego Grzechotki-Mamonowo II. Wartość kontraktu wynosi 11,7 mln euro. Przejście ma być gotowe na marzec 2006 roku. Rosjanie otrzymają z Unii Europejskiej 17 mln euro na  zbudowanie swojej części przejścia granicznego na berlince. Źródło: "Rzeczpospolita" z 20.12.04,  http://www.portel.pl/ .

-----------------

GDDKiA ponownie ogłosiła, odwołany wcześniej, przetarg na remont autostrady A6 od węzła Żydowce (obecnie określanego jako Klucz, ale naprawdę pracę ruszą od ul. Smoczej dokąd sięga już zmodernizowana A6) do węzła Dąbie (obecnie określanego jako Kijewo). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2005r. Źródło: BZP.

-----------------

GDDKiA ponownie ogłosiła, odwołany wcześniej, przetarg na remont i przebudowę odcinka DK7.W ramach projektu zmodernizowany zostanie 7 km fragment berlinki pomiędzy węzłami Elbląg-Zachód a Elbląg-Wschód: powstanie druga jezdnia, przebudowane zostaną mosty i wiadukty, niestety nie dobudowana zostanie południowa łącznica przy węźle Elbląg-Zachód (projekt Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.). Otwarcie ofert dopiero 19.01.2005r. Źródło: BZP.

-----------------

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na remont berlinki na odcinku od węzła Elbląg-Wschód do budowanego przejścia granicznego koło Grzechotek. Źródło: artykuł-informacja GDDKiA w "Dzienniku Elbląskim" z 22-11-2004.

-----------------

Przetarg na remont A6 został odwołany ponieważ "przy kwocie wymaganego obowiązkowego ubezpieczenia wykonawcy ktoś napisał o jedno zero więcej - w specyfikacji podano, że ubezpieczenie ma wynosić 15 000 000 zł. Faktycznie miała być to kwota 1 500 000 zł". Nowe otwarcie ofert nastąpi 3 stycznia 2005 roku, a prace ruszą w kwietniu. Źródło: "Gazeta Wyborcza Szczecin" 09-11-2004.

-----------------

Niestety poniższe przetargi zostały anulowane, czekamy na kolejne ich ogłoszenie.

-----------------

Nareszcie i dopiero w dniu 16 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na generalny remont berlinki na fragmencie autostrady A6 od węzła Żydowce (obecnie określanego jako Klucz, ale naprawdę pracę ruszą od ul. Smoczej dokąd sięga już zmodernizowana A6) do węzła Dąbie (obecnie określanego jako Kijewo). Prace mają ruszyć wiosną 2005 roku i zakończyć się w czerwcu roku następnego (wg "Kuriera Szczecińskiego" z 30.IX.2004r. odcinek od Kijewa do Rzęśnicy k. Szczecina-Wielgowa także ma wkrótce zostać przebudowany i następnie sklasyfikowany jako autostrada A6). Ogłoszono też inny przetarg w ramach którego przebudowany zostanie odcinek berlinki od węzła Elbląg-Zachód do przerabianego aktualnie węzła Elbląg-Wschód. Prace będą polegały na remoncie istniejącej jezdni, budowie drugiej nitki i przebudowie istniejących wiaduktów i mostów. Dodatkowo powstanie nowy wiadukt nad w ciągu ul. Akacjowej (zlikwidowany zostanie dziki wjazd na berlinkę).  Źródło: BZP i GDDKiA Oddział Szczecin.

-----------------

W lipcu media informowały o powstałych kontrowersjach w sprawie wytyczenia terenu  w Gdańsku-Osowej pod budowę Trasy Lęborskiej. W związku z tym nagłośniony został temat realizacji inwestycji zwanej Via Hanseatiką, czyli drogą szybkiego ruchu łączącą miasta leżące na południowym wybrzeżu Bałtyku. Dotychczas wielu ludzi myśląc o tej trasie nazywało ją błędnie Via Baltiką.

Via Hanseatica mogłaby się idealnie pokryć z trasą berlinki (ze zbudowanymi i planowanymi za Hitlera odcinkami). Niestety odcinek od Szczecina do Elbląga będzie przebiegał po śladzie DK6 i DK7. Zapewne jeszcze przez długie lata będzie to ciągle droga tej samej klasy co obecnie, jednak sukcesywnie wzbogacana o obwodnice (Koszalina, Sławna, Słupska, Gdańska), bezkolizyjne skrzyżowania, czy skróty (jak wspomniana Trasa Lęborska). O autostradzie czy nawet dwujezdniowej drodze ekspresowej można pomarzyć.

W Niemczech Via Hanseatica przebiega (z Hamburga) po nowej autostradzie A20, która w okolicy Prenzlau łączy się z berlinką. Stąd autostradą A11, polską A6 i ekspresową S6 dochodziłaby do węzła w Rzęśnicy koło Szczecina-Wielgowa, by dalej biec DK6 a następnie DK7. Od Elbląga do Królewca (Kaliningradu) Via Hanseatica znów wracałaby na zbudowany odcinek berlinki.

---------------

25 marca przy wycince drzew pod budowę przejścia granicznego w Grzechotkach natrafiono na niewypał z czasów II wojny światowej. W związku z tym prace zostały chwilowo wstrzymane. Źródło: TVP Gdańsk.

---------------

Latem planowane jest rozpoczęcie ostatniego etapu modernizacji autostrady A6, czyli odcinka od węzła Żydowce (obecnie określanego jako Klucz) do węzła Dąbie (obecnie określanego jako Kijewo). Oprócz modernizacji nawierzchni, zostanie przebudowanych 15 wiaduktów i mostów, a cała droga będzie odpowiadać parametrom klasy "A". Szacuje się, że koszt tej inwestycji wyniesie około 100 mln zł (dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu), z czego 20% pokryje GDDKiA, a resztę środków wyłoży Unia Europejska. Prace zajmą dwa lata. Źródło: "Gazeta Wyborcza Szczecin" z dnia 20/03/2004-21/03/2004 oraz strona internetowa GDDKiA Oddział Szczecin.

---------------

W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na modernizację odcinka od węzła Chruściel do węzła Braniewo (określanego obecnie jako Maciejewo) w Maciejewie. Wg przygotowanego projektu (przez firmę Transprojekt Gdańsk) południowa jezdnia zostanie rozebrana, a materiał wykorzystany do podbudowy nowej nawierzchni oraz budowy dróg dojazdowych. Na jej śladzie powstanie nowa asfaltowa jezdnia. Z jednym wyjątkiem: od mostu na Pasłęce do wiaduktu w Szylenach nawierzchnia zostanie położona na północnej nitce. Zlikwidowane zostaną wszystkie dzikie zjazdy i wjazdy oraz węzeł Szalmia (obecnie określany jako Braniewo). Część wiaduktów zostanie rozebrana i zbudowana od nowa, reszta będzie gruntownie wyremontowana. Przyczółki po wiadukcie drogi gruntowej znajdującego się między Młynówką a Szylenami zostaną rozebrane - wiadukt nie będzie odtworzony. Modernizacja odcinków Elbląg-Wschód – Chruściel i Braniewo (Maciejewo) – granica będzie wykonywana w dalszej kolejności. Budowa drugiej jezdni na całym odcinku z Elbląga do granicy na razie pozostaje tylko w planach. Źródło: dokumentacja Transprojekt Gdańsk - Zadanie II.

W przyszłym roku w ramach modernizacji berlinki, ma zostać położona druga jezdnia pomiędzy elbląskimi węzłami (wokół miasta) oraz na odcinku od rzeki Omazy do granicy. Przejście graniczne Grzechotki-Mamonowo2 zajmie 34 hektary. W związku z jego budową zostanie rozebrany nasyp i przyczółki po wiadukcie drogi Bielsk (Bilshöfen) – Jarocin (Herzogswalde). Przejście ma być gotowe na koniec przyszłego roku.

---------------

13 lutego 2004 roku podpisano umowę z gdańską firmą GPRD Skańska na przebudowę węzła Elbląg-Wschód. Kontrakt wart jest 40 mln złoty, z czego część środków wyłoży Unia Europejska. Prace rozpoczną się już w marcu i potrwają do października 2005 roku.     Źródło: TVP Gdańsk.

Już w lutym firma Budimex S.A. ma rozpocząć prace przy budowie przejścia granicznego po polskiej stronie, w okolicy Grzechotek. Natomiast Rosjanie dopiero przygotowują dokumentację. Szacuje się, że rocznie do Unii Europejskiej berlinką wjedzie 2 mln aut osobowych i 300 tys. ciężarowych. Źródło: Radio Gdańsk.

powrót do aktualności bieżących

aktualności z 2003 roku

aktualności z 2002 roku

aktualności od lipca do czerwca 2001 roku

informacje o odbudowie odcinka Elbląg - Królewiec od 1992 roku do czerwca 2001

strona główna