Prace ziemne (nasypy, wykopy, przyczółki dla wiaduktów) od Lisowa do Jeziora Dłusko. 

Mapa topograficzna Polski N-33-91/92 Zarząd Topograficzny Sztabu Gen. WP, skala 1:100 000 Warszawa 1994

strona z mapami

strona główna