Zdjęcia z odcinka Grzechotki - Kaliningrad (Królewiec) - jesień 2006

    Granica polsko-rosyjska przecinająca po skosie berlinkę, widziana z miejsca na południe od autostrady. Granica biegnie tak jak linia drzew. Po polskiej stronie teren został wykarczowany i wyrównany. Nie ma też śladu po południowej łącznicy węzła Heiligenbeil-Ost, którą było widać jeszcze wiosną. Rosjanie nareszcie rozpoczęli prace ziemne przygotowujące teren do budowy przejścia granicznego Mamonowo II. Niestety będzie się to wiązało z rozbiórką węzłowego wiaduktu i obniżeniem nasypu autostrady, co już się rozpoczęło. Na razie Rosjanie wykonali jego obniżenie do polskiego poziomu na odcinku od linii granicy do kilkudziesięciu metrów w głąb. Po stronie polskiej obniżenie nastąpiło już wcześniej, ale póki co tuż przed samą granicą na króciutkim odcinku pozostał nasyp na wyższym (starym) poziomie na jezdni północnej (stoją na nim słupki polski i rosyjski).

1. Od lewej ostatni przed granicą polski budynek nowego przejścia granicznego w Grzechotkach. Następnie granica przecinająca autostradę i prace po rosyjskiej stronie. Zdjęcie złączone z dwóch fotek. 2. Zbliżenie na środek poprzedniego zdjęcia. Słupki graniczne i ostatnia polska latarnia na linii granicy oraz wystający nasyp północnej jezdni Dalej zrównany teren i zanim ziemny kopiec zasłaniający widok na wprost na rosyjską stronę i prace rozbiórkowo-niwelacyjne na odcinku do wiaduktu.
3. Tablica informuje, że do Kaliningradu od tego miejsca jest 46 km, do przejścia granicznego "Mamonowo - Grzechotki" 1,6 km, a do Elbląga 22 km co oczywiście jest błędem (powinno być około 44 km). Tablicę ustawiono przed dzikim wjazdem obok nasypu po którym kiedyś biegła droga (przechodząc wiaduktem nad autostradą) z Heiligenbeil (Święta Siekierka, obecnie Mamonowo) przez Lönhöfen (obecnie Lipowka) do Deutsch Thierau (obecnie punkt na mapie Iwancowo). Obecnie droga przed berlinką schodzi ze swojego nasypu i kolizyjnie się z nią krzyżuje. Dalszy jej odcinek do Iwancowa jest zarośnięty i  nieużywany. 4. Rowerzysta przecina berlinkę na węźle Zinten. Musi to robić po łącznicach, gdyż po rozebraniu starego wiaduktu nie zbudowano nowego (i na razie niestety to nie nastąpi). Widok z północnej łącznicy na południe.

Zdjęcia nr 1 i 2 wykonał A. K. w grudniu 2006 roku, zdjęcia nr 3 i 4 z kaliningradzkiej strony rowerowej: http://www.bicycle.kgd.ru/ z 01 i 15.10.2006roku, skopiowane za zgodą Siergieja Miezienowa.

>>>powrót do indexu

strona główna