Odcinek Grzechotki - Kaliningrad
(Berlinka/Берлинка: Grzechotki/Гжехотки-Mamonowo/Мамоново 2 - Królewiec/Калининград/Kaliningrad/Königsberg)

    W 1945 roku Związek Radziecki zajął północną część Prus Wschodnich i w ten sposób otrzymał w spadku po III Rzeszy 40 km niekompletnej (tylko z jedną jezdnią) autostrady. Przez lata droga ta niszczała, co widać już na zdjęciach z lat 60.
   W 1992 roku Rosjanie z rozmachem rozpoczęli modernizację drogi, budując drugą asfaltową jezdnię oraz nowe wiadukty nad autostradą (ostatecznie powstały dwa nieskończone obiekty, wcześniej rozebrano oprócz dwóch wszystkie niemieckie wiadukty przechodzące nad autostradą). W 1995 roku prace stanęły (ukończono 13 km jezdni asfaltowej).
   Wznowiono je ponownie w 2004 roku, a berlinka została wpisana do programu "Drogi Rosji XXI wieku (“Дороги России 21-го века”).
Jednak cała trasa jako dwujezdniowa i bezkolizyjna droga powstanie dopiero w przyszłości, wraz ze wzrostem pozoimu ruchu na niej. Inwestycję realizuje zwycięzca przetargu spółka "Rossban" ("Россбан"). Wyremontowano już popękaną jezdnię asfaltową z lat 90. i położono nawierzchnię na północnej nitce na dalszych około 12 km (do dawnego węzła Zinten, obecnie kolizyjnego skrzyżowania z drogą Ładuszkin - Korniewo).

Wiadukt berlinki nad rozebraną linią kolejową z Cynt (Zinten, obecnie Korniewo) do Świętej Siekierki (Heiligenbeil, obecnie Mamonowo). Zdjęcie zrobione z terenu Polski. Na pierwszym planie drzewa rosnące przy dawnej drodze Cynty - Ś. Siekierka. Na lewo od zdjęcia, za gęsto rosnącymi krzakami i drzewami (oraz wieżą obserwacyjną) znajdował się węzeł Heiligenbeil-Ost.
Typ C
.
1982 rok. Widok z radzieckiej wieży obserwacyjnej. Na dole po lewej widoczne barierki wiaduktu nad dawną linią kolejową z Cynt. Dalej po lewej drzewa dawnej drogi Cynty - Ś. Siekierka. Sam wiadukt i węzeł, graniczne szlabany i ostatni wiadukt po polskiej stronie są ledwo dostrzegalne, właściwie niewidoczne (na tym ujęciu).
Zdjęcie wykonał Gieorgij Jabłońskij.

700 metrów za granicą, widoki w kierunku Berlina, kolejno: z bramy, sprzed bramy, sprzed zasieków (w tle brama), z nasypu dawnej drogi Lipowka (dawniej dwie wsie: Grünwalde i Gallingen) przez nieistniejącą wieś Mählendorf do Iwancowa (Deutsch Thierau). W tle wieża, która stoi przy berlince na samej granicy. Typ E.

Nasyp po którym przechodząc wiaduktem nad autostradą szła droga Lipowka (przez Mählendorf) - Iwancowo (Deutsch Thierau). Przyczółki po wiadukcie rozebrano około 1995 roku. Typ E. Wiadukt przechodzący nad berlinką koło Nowosiołowa. To jeden z dwóch istniejących jeszcze (w 2004 r.) po rosyjskiej stronie  przedwojennych wiaduktów. Zostanie rozebrany w 2006 roku.
W
idok w kierunku Królewca. Typ D.

.

Wiaduktem przechodzi droga z Nowosiołowa (Rödersdorf) do Iwancowa (Deutsch Thierau) i Pogranicznyj (Hermsdorf)Typ D. Zdjęcie z 1996 roku, na przyczółku widoczne ślady walk z 1945r. a na pasie północnej jezdni zarastający ślady przerwanej w 1995r. modernizacji. Widok w kierunku Berlina. Typ G.

Widok z wiaduktu w stronę Królewca. Przygotowano w 1995r. filary pod nowy wiadukt. Widok w kierunku Królewca. Typ D. To samo miejsce w 1996 r., po przerwanej rok wcześniej odbudowie. Widok w kierunku Królewca. Typ G.

Most nad Wituszką (Jarft, pol. Ławta) koło Nowosiołowa. W tle widać filar dla niepowstałego wiaduktu drogi Nowosiołowo - Pogranicznyj. TypE. Widok z mostu na zbiornik wodny. Wznowiono przerwane w 1995r. prace przy modernizacji. Typ E.

Okolice tego samego miejsca w dniu 18.09.2005r. W tle most nad Wituszką.
 Widok w kierunku Berlina. Typ J.
Tu miał być wiadukt dla drogi Nowosiołowo - Pogranicznyj (Hermsdorf). Widok w kierunku Berlina. Typ G.

Niedokończony wiadukt dla drogi Iliczewka (Lank) - Pogranicznyj. Stan z 2001r. Widok w kierunku Królewca. Typ A. Stan z 2004r. W okolicy wiaduktu przybyła asfaltowa nakładka. Widok w kierunku Berlina. Typ E.
Jest to jeden z dwóch takich nowych obiektów przerwanej w 1995r. modernizacji berlinkiWidok w kierunku Berlina. Typ E. Zarośnięta berlinka przed węzłem Zinten, 01.05.2004 r. początek wznowionej modernizacji. Widok w kierunku Królewca. Typ D.
Na wiadukcie węzła Zinten pozują Gertrud, Erich und Helga Rautenberg. Przed 1943 rokiem. Jezdnie pomalowane na czarno. Widok w kierunku Królewca. Typ K. Ten sam wiadukt w 1993 roku, niedługo przed jego rozbiórką, w ramach pierwszej modernizacji. Widok w kierunku Berlina. Typ K.
Węzeł Zinten w drugiej połowie lat 90. Po prawej stronie gruzy po wiadukcie drogi Ładuszkin (Ludwigsort) - Korniewo (Zinten). W tle Las Zwonkij. Widok w kierunku Królewca. Typ F. Za węzłem. Po lewej dopiero zarastające ślady po odhumusowaniu terenu po drugą jezdnię. W tle Las Zwonkij.
W
idok w kierunku Królewca.
Typ G.

Ślady po przerwanej rok wcześniej (w 1995r.) modernizacji (widać przygotowany teren do prac pod drugą jezdnię). Typ G. I już wylana druga jezdnia asfaltowa. W tle Las Zwonkij. Po prawej gruz . Widok w kierunku Królewca. Typ J.

W Lesie Zwonkij, maj 2005r. Gruz zebrany z rozbiórki betonowej nawierzchni berlinki z odcinka przy węźle Zinten. Typ J. Las Zwonkij. Przed Czarcim Mostem (w tle zygzak na most) nad rzeką Grünwehrer Mühlenfließ. Widok w kierunku Berlina. Typ H.
Most nad rzeką Grünwehrer Mühlenfließ. Widoki ze wschodniego przyczółku. Zdjęcia z czasopisma "Die Straße" z lat 30.

Most po wysadzeniu w 1945 roku, widok w kierunku Królewca (na wschodni przyczółek).  Zdjęcie z http://rgakfd.altsoft.spb.ru .

Most w 1948 roku w filmowym kadrze. Widok na Berlin (zachodni przyczółek). Więcej: http://www.berlinka.pcp.pl/berlinka_w_filmach.php .

Rosjanie nazywają ten obiekt Czarcim Mostem (Чёртов мост). Rzeka prawdopodobnie nie ma rosyjskiej nazwy. Luty 2002r. Typ J.

Most po zniszczeniach wojennych odbudowano chyba w latach 50. Maj 2004r. Widok w kierunku Berlina. Typ D. Latem 2004 roku rozpoczął się jego generalny remont.
Widok w kierunku Berlina.
Typ J.

Rozbiórka nawierzchni mostu. Widok w kierunku Berlina. Typ J.  Kontynuacja jesienią 2004r. Widoki w kierunku Królewca. Typ H.

Widok w kierunku Królewca. Typ H. I wiosna 2005 r. Widok w kierunku Berlina. Typ J.
Na przyczółku zachodnim. Typ J. Miejsce na nitkę północną. Widoki w kierunku Królewca. Typ J.
Nowa nawierzchnia na moście. Widoki w kierunku Królewca. Typ J.
Widoki z mostu na jar rzeki. Typ J.

.

1991 rok, jeszcze przed pierwszą modernizacją. Być może jest to wiadukt gruntowej drogi z Oktriabskoje (Wargitten) do Plössen (Porieczje - wieś nie istnieje). Widok w kierunku Berlina. Typ B. Asfaltowa jezdnia (po lewej betonowa) gdzieś w okolicy przejścia nad rozebraną linią kolejową z Swietłoje (Kobelbbude) do Korniewa (Zinten). Daleko w tle Las Zwonkij.Widok w kierunku Berlina. Typ J.
Na asfaltowej, nowej jezdni. Po lewej stara jezdnia betonowa. Być może jest to lasek w okolicy, gdzie był wiadukt łączący dwie drogi: z Kobbelbude (Świetłoje) i Sollecken (Niżnieje) i dalej przez nieistniejący majątek Kämmershöfen do Sollnicken (Miedowoje). Widok w kierunku Berlina. Typ H. Wiadukt dla drogi Sollecken (obecnie Niżnieje/Нижнее) i dalej przez (obecnie) nieistniejący majątek Kämmershöfen do Sollnicken (obecnie Miedowoje/Медовое).
Widok w kierunku Królewca. Zdjęcie z Bautechnik z 30.08.1935 r. (nr 37).
Węzeł Kreuzburg i rzeka Stradick (Korniewka, pol. Stradyk). 19.06.1936. Zdjęcie z: Arend Vosselman, Reichsautobahn: Schönheit, Natur, Technik, Kiel 2001.
Widok w kierunku Królewca
.
To samo miejsce w podobnym okresie czasu (prawdopodobnie 1936-37, wydaje się świeżo po zakończeniu prac). Tak jak poprzednio widok z węzłowego wiaduktu w stronę rzeki. Widok w kierunku Królewca. Typ K.
Jeszcze inne ujęcie, tym razem z północnej strony na południe, po lewej most nad rzeką. Widać tablicę "ENDE DER AUTOBAHN ", więc może jest po otwarciu pierwszego odcinka latem 1936 roku (zobacz DATY) Typ K. Po prawej odkopane "żeberko" przyczółku wiaduktu (wcześniej rozebranego) węzła Kreuzburg koło Kobelbbude (Swietłoje). Północny zjazd przeniesiono na zachodnią stronę. W tle przepust nad rzeką Stradnaja. Widok w kierunku Berlina. Typ H.

Nowy most nad Korniewką dla asfaltowej jezdni. Po prawej niewidoczny stary most. Widok w kierunku Królewca. Typ J. I jezdnia betonowa położona niżej od nowo zbudowanej jezdni asfaltowej. Widok w kierunku Królewca. Typ J.

Most nad rzeką Frisching (pol. Świeża), obecnie Prochładnaja. Rysunek z "Strassen und Bauten Adolf Hitlers" wydanej w 1939 roku.

Pocztówka z wiaduktem drogi Lichtenhagen - Mahnsfeld.
Drugi z istniejących przedwojennych wiaduktów: droga Jabłoniewka (Lichtenhagen) - Polewoje (Mahnsfeld). Wznowiono prace przy budowie drugiej jezdni. Wiadukt zostanie wkrótce rozebrany, powstanie nowy, kolizyjny węzeł. Obok był obóz pracy. Widok w kierunku Królewca. Typ D.

Te dwie fotografie to prawdopodobnie lata 60-te. Na drugiej napis Kaliningradzkij USZOSDOR (Uprawlenije SZOSsejnych DORog - oddział NKWD odpowiedzialny za strategiczne drogi).  Miejsce wykonania nieznane. Zdjęcia z:  http://ncca-kaliningrad.ru.
Wyfrezowano szczeliny i popękania na asfaltowej jezdni z lat 90. Miejsce nieznane, około 2003 r. Zdjęcia przekazane z "Rossbanu", pierwsze stronie  http://ncca-kaliningrad.ru, drugie http://www.map.asmap.ru. Widok w kierunku Królewca.

Nowy, asfaltowy dywanik na północnej nitce. Miejsce nieznane, około 2004 r. Zdjęcia przekazane z "Rossbanu" stronie http://www.map.asmap.ru.
W
idok w kierunku Królewca.

W tle lasek przed którym był wiadukt dla drogi Jabłoniewka (Lichtenhagen) - Poddubnoje (Gollau). Pierwszy z prawej to Siergiej Miezienow. Widok w kierunku Królewca. Typ J. Berlinka niedaleko Królewca, zdjęcie z końca lat 30. z "Vier Jahre Arbeit an den Strassen Adolf Hitler". Być może to jest ten sam lasek widoczny od drugiej strony.

Drugi z nieukończonych wiaduktów.
Widok w kierunku Berlina
. Typ J.
Ma po nim przejść droga Kaliningrad - Poddubnoje (Gollau). Zdjęcie z:  http://ncca-kaliningrad.ru. Widok w kierunku Berlina.

W tym miejscu powstanie też zupełnie nowy węzeł na berlince.
Widok w kierunku Berlina
. Typ E.
Nowe wjazdy na berlinkę na nowym węźle Poddubnoje. Widok w kierunku Berlina. Typ J.
Widok w kierunku Królewca. Typ J. Wiadukt po którym obecnie nie ma śladu przy dawnej wsi Altenberg (obecnie Dorożnoje). 1944 rok, na fotografii m.in. Albrecht und Christian Nitsch.  Typ K.
Pozostałość wiaduktu w 1989 roku, rozebrana chyba kilka lat później, być może w związku z rozbudową linii energetycznej. Obiekt znajdował się około 2700 m przed końcem berlinki. Na zdjęciu Axel Nitsch. Widok na południe. Typ K. Około 500 metrów dalej, widok z autostrady na południe, na dawną leśniczówkę. Typ K.
Północna, asfaltowa jezdnia zbudowana w latach 90. W tle widać jej ówczesny koniec przy dzikim zjeździe z Dorożnoje, 1 km. od końca berlinki przy A195. Widok w kierunku Królewca. Typ A. Koniec autostrady. Wiadukt nad linią kolejodo Pruskiej Iławy  (Preußisch Eylau, obecnie Bagrationowsk) i skrzyżowanie  z drogą A195. Widok w kierunku Królewca. Typ A.
Budowa wspomnianego wiaduktu, około 1935 roku. Die Straße.  Berlinka pod Königsbergiem zimą 1945 r., po walkach. (http://chron.eduhmao.ru/img_4_9_0_4.html).
Berliński Most (Берлинский мост) pod Królewcem (Königsberg, obecnie Kaliningrad) w czasie budowy w kwietniu 1938 roku. Źródło: Wikipedia.

Autostradowy Berliński Most (Берлинский мост) nad Pregołą na obwodnicy Królewca (Königsberg, obecnie Kaliningrad) niedługo po ukończeniu. Typ I. Most został wysadzony w nocy z 29 na 30 stycznia 1945 roku. Obiekt ściśle nie był przedłużeniem autostrady (taki most był planowany do zbudowaniu osobno, w pobliżu), ale w poszechnym odczuciu za taki uchodzi.

Kadry z filmu "Spotkanie na Łabie" (Встреча на Эльбе) z 1949 roku, kręcone na Berlińskim Moście. Po lewej stronie wysadzonej konstrukcji widoczna tymczasowa przeprawa pontowa. Więcej ujęć: http://www.berlinka.pcp.pl/berlinka_w_filmach.php.

Przeprawa była zlokalizowana po stronie wschodniej (prawej) wysadzonego mostu.

Wiosna 1945, drewniany most obok wysadzonego. Widok w kierunku Berlina. Foto: Povilas Karpavičius, http://pda.regnum.ru .

Berliński Most w 1983 roku. Zdjęcia ze strony: http://kenig.org/.
 Jedną nitkę mostu odbudowano w latach 1962-64. (Typ B.) Inne ujęcia: Typ D oraz zdjęcie pochodzące ze strony http://geo.ya.com/travelimages/. 

Typ A: Zdjęcia wykonał na początku maja 2001 r. Marcin Rogoziński.

Typ B: Zdjęcia wykonał w 1991 roku Manfred Kaschel.

Typ C: Zdjęcie wykonał 12 marca 2004 roku Robert Dróbka.

Typ D: Zdjęcia wykonał 1 maja 2004 roku Piotr Klawczyński.

Typ E: Zdjęcia wykonał 31 grudnia 2004 roku Igor Saryczkin.

Typ F: Zdjęcie ze strony http://www.euronet.nl/~jlemmens/autobahn.html.

Typ G: Zdjęcia ze strony http://www.vimudeap.de/ autorstwa Roberta Conrada, z sierpnia 1996 roku gdzie można zobaczyć także inne fotki z rosyjskiej berlinki.

Typ H: Zdjęcia wykonała Tamara Burdina 27.11.2004 r., członkini grupy rowerowej: http://www.koenigbicycle.ru.

Typ I:  Baurat Carl Kersten,  Dr.-Ing. Curt Dedering "Brucken In stahlbeton. Ein Leitfaden fur Studium und Praxis".Verlag Von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1953

Typ J: Zdjęcia z kaliningradzkiej strony rowerowej: http://www.koenigbicycle.ru z 2002, 2004, 2005 roku, skopiowane za zgodą autora Siergieja Miezienowa.

Typ K: Zdjęcia  ze strony http://www.bildarchiv-ostpreussen.de publikowane za zgodą  pani Anny Langner.  
 

>>>powrót do indexu

strona główna