Węzeł Elbląg-Wschód po przebudowie, w dniu 22 sierpnia 2005 roku, widziany w kierunku Królewca.

Zdjęcie z GDDKiA rejon Elbląg.