Węzeł Elbląg - Wschód pod koniec sierpnia 2005 roku, po zakończeniu przebudowy. Widok  od strony Królewca w kierunku Berlina. Na pierwszym planie wiadukty (od lewej) WD2, WD1 i WD3 (powstały w miejsce WA1).
Źródło: materiał dla dziennikarzy od wykonawcy - Skanska S.A.