Informacja od Pawła Górzyńskiego z Urzędu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie:

Na terenie gminy Drawsko Pomorskie teren gdzie miała przebiegać autostrada został wydzielony geodezyjnie i figuruje w ewidencji gruntów jako osobne działki. W planie zagospodarowania przestrzennego przeważnie są one oznaczone jako tereny rolne lub leśne. Częściowo są oznaczone jako drogi (to w przypadku, gdy po trasie autostrady biegnie droga gminna). W większości właścicielami tych działek są Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasy Państwowe. Ponadto część działek należy do gminy. Na terenie naszej gminy chyba nie ma przypadku aby właścicielem terenu pod autostradę była osoba fizyczna. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2003 roku uznaje przebieg rozpoczętej budowy autostrady (tzw. "Berlinki") za czynnik sprzyjający rozwojowi gminy Drawsko Pomorskie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W uchwalonej w 2000 roku Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego w rozdziale  VIII. WYBÓR I UZASADNIENIE CELÓW STRATEGICZNYCH znajduje się zapis, że jednym z celów jest  budowa autostrady Berlin – Królewiec. W rozdziale VI. WIZJA POWIATU DRAWSKIEGO W ROKU 2015 autorzy przenoszą się 15 lat w przyszłość: Od czasu  realizacji przedwojennego programu budowy autostrady Berlin – Królewiec, droga ta jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia ekologicznego, także dla Drawskiego Parku Krajobrazowego, przez który przebiega.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁOCIENIEC do roku 2015 (MAJ - 2001r.), fragment:
Oznacza to, że podejmowane decyzje komunikacyjne w strategii wojewódzkiej nie mogą ominąć takich zagadnień jak:
b) poważnie należy potraktować przedwojenny projekt budowy autostrady tzw. "berlinki" Berlin-Królewiec,