Reichsautobahnlager Beweringen (Bobrowniki) k. Chociwla

Fotografia przedstawia Reichsautobahnlager Beweringen, który w czasie wojny znajdował się przy miejscowości Bobrowniki
k. Chociwla.
Widokówka została zamówiona w zakładzie fotograficznym Martensa w Chociwlu. Wysłano ją w dniu 27 października 1939r. do Czech, skąd pochodził nadawca. Skan uzyskałem dzięki życzliwości Pana Andrzeja Makaruka ze szczecińskiego Antykwariatu Pomorskiego.

----------------------------

Fragment tekstu autorstwa Volker'a Ernst'a ze strony http://www.saatzig.de/beweringen.htm

 

Państwowa autostrada była w całej swojej długości zaplanowana jako dwujezdniowa, jak pokazują dziś jeszcze istniejące obiekty mostowe. Odcinek o długości 2,7 km, od dzisiejszej niemieckiej granicy z Polską aż do węzła Stettin-Süd [Szczecin-Południe] został otwarty w 1936 roku, następne odcinki między węzłami Stettin-Süd i Hornskrug [Rzęśnica]/ Bäderstraße (długości 26,6 km) oddano do ruchu w roku 1937, Hornskrug/Bäderstraße - Hornskrug (długości 1,3 km) w roku 1942, również Hornskrug - Stargard in Pommern [Stargard na Pomorzu] (długości 19,7 km) oddano w roku 1942. Na ostatnim odcinku była ukończona tylko południowa jezdnia, którą później przedłużono jako dzisiejszą drogę nr 142 do Voßberg (Lisowo) do drogi nr 149 [teraz DK20]. Załączone niżej zdjęcie pokazuje miejsce budowy państwowej autostrady widzianej w kierunku na wschód między miejscowściami Beweringen [Bobrowniki](na lewo) i Schönebeck [Dzwonowo] (na prawo) w roku 1939.

 Nabycie gruntu do budowy państwowej autostrady załatwiało „Oberste Bauleitung Reichsautobahnen Stettin" [Najwyższe Kierownictwo Budowy Państwowych Autostrad Szczecin]. Negocjowało ono z dotkniętymi właścicielami nieruchomości indemnizacyjne (odszkodowawcze) umowy. Mój dziadek Paul Ernst należał do tego kręgu osób. Stosownie do umowy od 17.04.1941 przekazywał on Gesellschaft zum Bau der Reichsautobahn (Towarzystwu dla Budowy Państwowej Autostrady) 9.700 metry kwadratowe w wartości od 1.455,00 marek (RM). Tytułem odszkodowania otrzymywał on za to podstawę od 12.500 metrów kwadratowych z wartością od 1.500,- RM i jednorazowe wynagrodzenie szkody od 360,00 RM dla odbudowy gospodarki. Dyferencyjną kwotę gruntów od 45,00 RM musiał zwracać mój dziadek z 4% rocznymi czynszami.

 Podczas budowy państwowej autostrady były w Beweringen dwa państwowe autostradowe obozy pracy, które służyły robotnikom budowlanym jak całoroczne mieszkania. Wschodni obóz leżał w środku lasu. Południowo-zachodni obóz znajdował się bezpośrednio przy placu budowy, na gruncie oznaczonym jako "Mössing". To jest na załączonej pocztówce pokazane.

Załączona pocztówka to to same zdjęcie obozu zamieszczone na górze tej strony.

Przetłumaczył (z pomocą) Bartosz Bajków

Na stronie http://www.saatzig.de/beweringen.htm dostępna także mapka lokalizująca oba obozy: