Berlinka  (Берлинка) - Berliński Most (Берлинский мост) w 2017 roku
 

Nasypowy odcinek przedłużenia berlinki do zachodniego przyczółku mostów nad Starą Pregołą. Widok w kierunku Królewca. Mosty na odcinku od zachodniego przyczółku do koryta Starej Pregoły. Widok w kierunku Królewca.
Widok przez koryto Starej Pregoły. Przęsła przez oba koryta siągaja do wschodniego przyczółka (widzianego w tle) za Nową Pregołą. Po lewej nitka mostu zbudowana po nowym śladzie w 2013  roku, po prawej nitka z 2016 roku powstała na miejscu starego mostu.Widok w kierunku Królewca. Wschodni przyczółek.  Widok w kierunku Królewca.
Mosty nad Nową Pregołą. Widok w kierunku Berlina. Zjazd z mostów.  Widok w kierunku Królewca.
 Mosty od strony północnej (faktycznie zachodniej). Po lewej zachodni (faktycznie północny) przyczółek. Widok w kierunku Berlina.

Zdjęcia wykonał w dniu 27.09.2017 Siergiej Jakowliew (Сергей Яковлев).

>>>powrót do indexu

strona główna