Elbląg- Wschód - Grzechotki w dniu 3 października 1992 roku

Zdjęcia wykonane w ciągu jednego dnia. Ujęcia występują w obu kierunkach (na Berlin i na Królewiec). Na stronie prezentuję je w kolejności występowania na trasie od Elbląga do granicy. W podpisach używam oznaczeń obiektów inżynieryjnych (wg projektu przeprowadzonej w latach 2006 - 2008 modernizacji), w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca.

Za wiaduktem WA2 (ul. Grunwaldzka w Elblągu), w tle węzeł Elbląg-Wschód. Widok w kierunku Berlina. Okolice wiaduktu WA4. Widok w kierunku Berlina.
 
Most M5 nad Burzanką. Widok w kierunku Berlina. Okolice wiaduktu WA6. Widok w kierunku Berlina. 
   
Zaraz za wiaduktem PG10, w tle PG11. Widok w kierunku Królewca. Za wiaduktem PG14 (w tle). Widok w kierunku Berlina.
   
Za wiaduktem WD15 drogi Kamiennik Wielki - Kwietnik. Widok w kierunku Berlina. Wiadukt PG17 przy osadzie Majewo Kolonia. Widok w kierunku Berlina.
   
Wiadukt WD20 drogi Karszewo - Stare Monasterzysko. Widok w kierunku Królewca. Okolice wiaduktu WA21 nad drogą Karszewo - Błudowo. Widok w kierunku Berlina.  
Widok sprzed węzła Frombork w kierunku Berlina. Widok sprzed węzła Frombork w kierunku Królewca.
Wiadukt WD22 węzła Frombork. Widok w kierunku Berlina. Za węzłem, w tle WD22. Widok w kierunku Berlina.
Za węzłem, w tle WD22. Widok w kierunku Berlina. Między węzłem a rzeczką Baudą. Widok w kierunku Berlina.
Most M23 nad Baudą. Widok w kierunku Berlina. Między wiaduktami WA24 i PG25 na wysokości wsi Rucianka. Widok w kierunku Berlina.
Za wiaduktem WD26 drogi Wierzno Wielkie - Chruściel. Widok w kierunku Berlina. Wiadukt PG27 łączący leśne drogi. Widok w kierunku Berlina.
Odcinek przed węzłem Chruściel. Widok w kierunku Berlina. Widok z wiaduktu WD34 węzła Szalmia. Po prawej wjazd w kierunku Berlina. Widok w kierunku Berlina.
Młynówka - krawędź wschodniego przyczółka po zniszczonym moście. Fragment fotografii sztucznie rozjaśniłem. Widok w kierunku Berlina. Pryzmy zagradzające dostęp do doliny rzeki Młynówki od wschodu. Widok w kierunku Berlina.
Na odcinku między Młynówką a Szylenami. Widok w kierunku Królewca. Przyczółek po zniszczonym wiadukcie WD36 po którym biegła lokalna droga z Szylen do nieistniejącej wsi Chłopki (Klopchen).
Odcinek między WD36 a WA37. Widok w kierunku Berlina. Szyleny - uszkodzony wiadukt WA37 nad drogą z Braniewa w kierunku Marcinkowa. Widok od strony wsi na południe.
Uszkodzenia na południowej nitce. Widoki w kierunku Królewca.
Uszkodzenie widoczne od południa po zachodniej stronie. Południowa nitka. Widok w kierunku Berlina.
Miejsce po północnej nitce. Widok od dołu.
Pod południową nitką. Zamknięty odcinek między wiaduktem a pryzmą. Widok w kierunku Berlina.
Znak zapowiadający konieczność zjazdu z autostrady. Widok w kierunku Berlina. Południowy przyczółek po zniszczonym wiadukcie WD38.  Widok w kierunku Królewca.
Pólnocny przyczółek. Obiekt znajdował się obok osiedla PGR Szyleny (obecnie Szyleny-Osada). Kiedyś łączył lokalną drogą wsie Bobrowiec (Klein Amtsmühle) koło Braniewa i Marcinkowo (Mertensdorf), a obecnie (po odbudowie) obsługuje głównie Szyleny-Osadę.
Odcinek między wiaduktem a gospodarstwem z następnego zdjęcia. Widok w kierunku Berlina. Dziki zjazd do gospodarswa około 750 metrów przed węzłem w Maciejewie. Widok w kierunku Berlina.
Tuż przed węzłem w Maciejewie i przepustem P39 nad rzeczką Biebrzą. Na drugim zdjęciu daleko w tle widać zwalone drzewo z pierwszej fotografii. Widoki w kierunku Berlina.
Wiaduky kolejowy WK40 oraz w tle węzłowy wiadukt WD41. Widok w kierunku Królewca. Koniec jezdni północnej i jej włączenie w jezdnię południową. W tle wiadukt WK40. Widok w kierunku Berlina.
Na wiadukcie WD41 węzła Braniewo w Maciejewie. Widok w kierunku Królewca. WD41 i WK40. Widok w kierunku Berlina.
Włączenie w kierunku Berlina. Widok w kierunku Berlina. Zjazd do Braniewa od strony Królewca. Widok w kierunku Berlina.
Początek pasa zjazdowego. Widok w kierunku Berlina. Po prawej włączenie w kierunku Królewca. Widok w kierunku Królewca.
Nieco dalej, jezdnia południowa i węzeł od wschodu. Widok w kierunku Berlina. Pryzma na końcu drugiej jezdni (istniejącej tylko w ramach węzła). Widok w kierunku Królewca.
Zaraz za węzłem, po lewej widoczna zapowiadająca go tablica. W tle wiadukt WD42. Widok w kierunku Królewca. Wspomniana tablica. Widok w kierunku Berlina.
Nieco dalej. Widok w kierunku Berlina. Przed wiaduktem WD42 (w tle). Widok w kierunku Królewca.
Tuż przed wiaduktem WD42. Widok w kierunku Berlina. Wiadukty WD42 i WD43 (na dalszym planie). Widok w kierunku Królewca.
Wiadukt WD42, w praktyce przejazd gospodarczy. Widok w kierunku Królewca. Ujęcie na wiadukt w miejscu rezerwy pod drugą jezdnię.
Istniejąca do dziś oczko wodne między wiaduktami WD42 i WD43. Widok na północ. Wiadukt WD43 węzła Święta Siekierka-Zachód. Widok z południa na północ.
Po wojnie, przez sztuczną granicę, węzeł spełniał jedynie lokalną rolę. Po przebudowie w 2008 roku został zlikwidowany. Widok w kierunku Berlina. Węzeł z nieco dalszej perspektywy. Daleko w tle WD42. Widok w kierunku Berlina.
Za wiaduktem WD43 widocznym w tle. Widok w kierunku Berlina. Za wiaduktem WD43. Widok w kierunku Królewca.
   
Zakręt tuż przed wiaduktem WD44. Widok w kierunku Królewca. Przed wiaduktem WD44. Widok w kierunku Królewca.
Obiekt tak naprawdę powinien być oznaczony jako PG, bo to tylko przejazd gospodarczy. Widok w kierunku Berlina. Co dobrze oddaje to ujęcie z dołu, z powierzchni berlinki. Widok z południa na północ
 
Obiekt M45 czyli most nad Banówką. Widok w kierunku Królewca. Po południowej stronie mostu. Widok w kierunku Berlina. 
Pod mostem. Widok w kierunku Berlina.  Wschodni przyczółek mostu. Widok z południa na północ
Mostowa zębatka. Wiadukt WD46 łączący kolonie osad Wilki i Krzewno. Widok z południa na północ.
Ujęcie z wiaduktu WD46 na most M45 nad Banówką i wiadukt WD44. Widok w kierunku Berlina. Spojrzenie z wiaduktu WD46 na drugą stronę. Widok w kierunku Królewca.
Na wiadukcie WD46. Kolejny obiekt, który powinien mieć oznaczenie PG. Za wiaduktem WD46 widzianym w tle. Widok w kierunku Berlina.
 
Okolice miejsca gdzie był wiadukt WD47. Widok w kierunku Królewca. Północny przyczółek po wiadukcie WD47, po którym biegła droga Pęciszewo - Krzewno. Widok z południowego przyczółka na północ.
   
Północny przyczółek wiaduktu WD47.  Wiadukt WD48 po drodze Pęciszewo - Żelazna Góra i dziki zjazd do tej pierwszej miejscowości. Widok w kierunku Królewca.
   
Południowy przyczółek z rozebranym nasypem.  Widok w kierunku Królewca. Północny przyczółek. Widok w kierunku Królewca. 
Przed Omazą (daleko w tle zagradzająca pryzma). Widok w kierunku Królewca. Pryzma przed Omazą i objazd po lewej stronie. Widok w kierunku Królewca.
Widok z pryzmy na odcinek między nią a Omazą. Widok w kierunku Królewca. Nieco dalej, między pryzmą a doliną Omazy. Widok w kierunku Królewca.
Ten sam odcinek berlinki widziany z przeciwnej strony, od zachodniego przyczółku. Widok w kierunku Berlina. Na zachodnim przyczółku, w tle filar jaki został po wysadzeniu mostu. Widok w kierunku Królewca.
zachodni przyczółek widziany z drogi objazdowej. Ruiny filaru po starym moście, a w tle w poprzek lokalna droga Żelazna Góra - Grzechotki.
 
Dziki wjazd na berlinkę umożliwiający "dostanie się" na odcinek między Omazą a granicą. Po prawej wschodnia pryzma. Widok w kierunku Królewca. Wschodnia pryzma, która zagradza wjazd na zerwany most od strony granicy. Widok w kierunku Berlina.
Przy ostatnim gospodarstwie przed granicą. Widoki w kierunku Berlina, w tle wschodnia pryzma do mostu nad Omazą, drugie zdjęcie nieco z dalszej perspektywy.
I kolejne ujęcie jeszcze bliżej granicy. Widok w kierunku Berlina. Dalej teoretycznie trzeba było chodzić piechotą, choć w następnych latach różnie z tym bywało. Widok w kierunku Królewca.
Nieco bliżej granicy, po lewej krowy ledwie widoczne na poprzednim zdjęciu. Widok w kierunku Królewca. Daleko w tle ostatni wiadukt WD50 przed granicą (łączył obecnie przecięty granicą majątek Bilshöfen z wsią Herzogswalde, dzisiejszy Jarocin). W przyszłości stanie tam przejscie graniczne. Widok w kierunku Królewca.

Zdjęcia wykonał pragnący zachować anonimowość "Kchoo" w dniu 03.10.1992 roku.

<<powrót do indexu

 strona główna