Ślady autostradowych prac ziemnych na południe od Miastka

Fragment leśniczej mapy pokazującej wyróżniające się od innych działki (przekreślone czerwoną linią), tworzące szlak autostrady. Obszar ten znajduje się na południe od miastka i na wschód od linii kolejowej biegnącej do Szczecinka.

<<<powrót