Droga wojewódzka nr 142 (DW142) - wiosna 2017

 

I. Prace przy węźle Stargard-Massow (Stargard Szczeciński - Maszewo) - kwiecień 2017.

Rozbióka brukowanej łącznicy widziana z DW106. Widok na południe. Północna odnoga południowej łącznicy już bez bruku. Widok na zachód.
Ujęcie w przeciwną stronę, po lewej wiadukt berlinki nad DW106. Połączenie obu odnóg. Widok na wschód.
Koniec "krawężnika" niedokończonego wjazdu na Królewiec. Widok na południe i północ (w tle w poprzek ciąg berlinki).
Południowy zjazd i wjazd przy skrzyżowaniu z DW106. Widok na południe z wiaduktu berlinki. Odhumosowanie lewego pobocza prawej jezdni kilkadziesiat metrów za wiaduktem nad DW106. Widok w kierunku Królewca.
Zerwana górna warstwa nawierzchni na południowej nitce mostu DW142 nad DW106. Widok w kierunku Królewca. Ładnie odsłoniły się betonowe "krawężniki" i betonowy podkład pod niezrobioną jezdnię serwisową po południowej stronie węzła. Widok w kierunku Berlina.
Budowa nigdy niezrobionej północnej łącznicy. Widoki na północ i w kierunku Królewca.
Początek zjazdu z berlinki w miejscu gdzie po modernizacji go nie będzie (zostanie przesunięty nieco na wschód). Widoki odpowiednio na Królewiec i na Berlin.

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 23.04.2017.

II. Prace przy węźle Stargard-Massow (Stargard Szczeciński - Maszewo) - maj 2017.

Zerwana kolejna, główna warstwa betonowa na z południowej części wiaduktu  nad DW106. Rozebrane z bruku łącznice. Pod nimi znajdował się betonowy podkład, widoczny na zdjęciu. W innym miejscu bruk tego dnia jeszcze był. Między kostką a betonowym podkładem 6 cm piasku.

Zdjęcia wykonał  Wiktor K. w dniu 07.05.2017.

III. Prace na odcinku od dawnego węzła Stargard-Friedrichswalde do likwidowanego wiaduktu koło Przemoczy - 1 czerwca 2017.

Pierwsze prace na zachód od dawnego węzła Stargard-Friedrichswalde . Tutaj powstanie lewoskręt (dla DW141) do Sowna oraz w drugą stronę (też w ramach DW141) do Przemoczy. DW142 zamknięta dla ruchu. Widok w kierunku Berlina. Na wschód od węzła (w tle wyremontowany w 2012 wiadukt, który...nie będzie wykorzystany) zaczęła się rozbiórka wewnętrznej opaski i pobocza awaryjnego. Tu powstanie prawoskręt do Przemoczy (DW141). Widok w kierunku Berlina.
Prace w miejscu leśnego przejazdu. W tle wiadukt z poprzedniej fotografii. Na północnej jezdni wciąż pobocze i opaska. Widok w kierunku Berlina. Ujęcie w przeciwną stronę. Widok w kierunku Królewca.
500 metrów dalej pas awaryjny północnej jezdni. Po lewej rozebrana opaska (wewnętrzna) jezdni południowej. Widok w kierunku Berlina. Jezdnia południowa. Po prawej rozebrana jej opaska (wewnętrzna), a po lewej rozebrany jej pas awaryjny. Widok w kierunku Królewca.
Studzienka w pasie rozdziału między jezdniami. Na tym odcinku można było ich spotkać więcej. Widok na północ. Na horyzoncie nie ma już wiaduktu dawnej drogi Przemocze - Poczernin. Na północnej nitce leży gruż z jego rozbiórki. Widok w kierunku Królewca.
Rozbióka wiaduktu dawnej drogi Przemocze - Poczernin. Obiekt od lat niewykorzystywany, nie zostanie odbudowany. Nie trzeba go było zresztą rozbierać, bo był w  dobrym stanie. Widoki na północ i na południe.
   
Południowy przyczółek w trakcie rozbiórki. Widok w kierunku Królewca. Zasypany szyb widoczny na południowym pryczółku. Widok na północ

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 01.06.2017.

IV. Prace przy wiadukcie drogi Warchlino - Małkocin niedaleko Siwkowa i przy skrzyżowaniu do Storkowa - 2 czerwca 2017.

Wiadukt drogi Warchlino - Małkocin tuż przed rozbiórką. Obiekt zostanie odbudowany. Widok w kierunku Królewca. Północny "dziki zjazd" do Warchlina zostanie "odsunięty" od nasypu. Powstanie tam też przystanek z małą pętlą autobusową. Widok na północ.
Południowy "dziki zjazd" zostanie w tym samym miejscu, ale zostanie "elegancko" podłączony do drogi Warchlino - Małkocin. Widok w kierunku Berlina. Wiadukt zbyt wąski, ponadto uszkodzony w czasie wojny zostanie zbudowany od nowa. Po lewej stary północny "dziki zjazd". Widok na północ.
Wiadukt widziany od zachodniej strony odpowiednio od strony północnej (po prawej stary "dziki zjazd") i południowej (widać dawne uszkodzenie w stropie).
Środkowy filar wiaduktu widziany od wschodniej strony, nosi ślady naprawy.
W betonie nad świeżym politycznym napisem widoczne daty 26 i 30.XI.1956.
Rozwalony pas awaryjny północnej jezdni oraz opaska wewnętrzna jezdni południowej. Widok w kierunku Królewca.
Nieco na wschód (w tle wiadukt), rozebrana opaska wewnętrzna. Widok w kierunku Berlina. I w drugą stronę, przygotowania do demontażu pasa awaryjnego południowej jezdni. Widok w kierunku Królewca.
   
Prawie 4 km dalej, rozbiórka przy dorobionym skrzyżowaniu do Storkówka. W tle wieża przy węźle w Łęczycy. "Dzikie" skrzyżowanie otrzyma lewoskręt. Ślad północnej jezdni 2 lata temu oczyszczono z drzew i krzaków. Na wysokości tego miejsca (na dystansie opkoło 1,6 km) brak tam (na północnej jezdni) pasa awaryjnego i opaski. Widoki w kierunku Królewca.  

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 02.06.2017.

V. Prace przy moście nad Iną oraz obok dawnego węzła Stargard-Friedrichswalde - 20 czerwca 2017.

 
Sfrezowany najazd na most nad Iną po zachodniej stronie. Bardzo daleko w tle wiadukt drogi Strumiany - Sowno. Widok w kierunku Berlina. I ujęcie w przeciwną stronę. Po lewej stronie zachodnie przęsło północnej nitki, którego ominęło wysadzenie w 1945 roku. Widok w kierunku Królewca.
   
Zachodnie przęsło północnej nitki zostanie rozebrane. Widok w kierunku Królewca. Zachodnie przęsło północnej nitki widziane od północy. Po 72 latach zamiast odbudowy nitki będzie rozbiórka. Widok na południowy wschód.
 
Po lewej zachodnie przęsło północnej nitki a po prawej miejsce po wschodnim prześlę wysadzonym zimą 1945 roku. Widok na północ. Ina przepływającą pod remontowanym wschodnim przęsłem południowej nitki. Po lewej wschodni przyczólek pólnocnej nitki. Widok w kierunku Królewca.
Zachodnie przęsła mostu nad Iną. Południowa nitka (oba przęsła) jest już remontowana. Widok w kierunku Królewca. Most na Iną w całej okazałości widziany od północy. Widok na południe
Pozostałości wschodniego przyczółka północnej nitki. Prawdopodobnie więszkość resztek zlikwidowano w czasie odbudowy wschodniego przęsła południowej nitki. Widok w kierunku Królewca. Ujęcie (z dawnego wschodniego przyczółku północnej nitki) na odbudowane po wojnie wschodnie przęsło południowej nitki. Widok na południowy zachód.
Sfrezowany najazd na most nad Iną po wschodniej stronie. Widok w kierunku Berlina.  Most widziany od południa. Remontowane oba przęsła nitki południowej. Po lewej z tyłu zachodnie przęsło nitki północnej. Widok na północ.
Na odcinku od mostu do węzła z DW141 okopano pas awaryjny i opaskę jezdni południowej. Widok w kierunku Berlina.  Przesunięte na zachód południowe skrzyżowanie z DW141. W tle nieużywany, odremontowany węzłowo wiadukt. Widok w kierunku Królewca.

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 20.06.2017

<<< powrót

strona główna