Droga wojewódzka nr 142 (DW142) - lato 2017

 

I. Prace na odcinku od Siwkowa do Łęczycy (Załęcza) - 24 i 25 czerwca 2017.

Wiadukt drogi Warchlino - Małkocin w trakcie rozbiórki. Obiekt zostanie odbudowany. Widok w kierunku Królewca. Ujęcie z południowego przyczółku. Po lewej północny "dziki zjazd", który zostanie odsunięty na zachód. Widok na północ.
Północny przyczółek widziany od zachodu. Widok w kierunku Królewca. Południowy przyczółek widziany od północy. Widok na południe.
Kruszenie pasa awaryjnego i opaski na odcinku zaraz za wiaduktem. Widok w kierunku Królewca. 500 metrów dalej połamane fragmenty pasa awaryjnego i opaski wewnętrznej. Widok w kierunku Królewca.
 
Prace przy przepuście nad dopływem rzeczki Małki. Widok w kierunku Królewca. Po północnej stronie mostu, w praktyce wiaduktu. Widok na południe.
   
Na pierwszym planie wlot wody ze zbiornika, do rury, która prowadzi pod autostradą widoczną w tle. Widok na południowy wschód. Po południowej stronie wiaduktu. Widok w kierunku Berlina.
   
Południowa strona wiaduktu, pod którym jest przepust. Widok na północ. Nie wiadomo w jakim celu częściowo odsłonięty przepust dopływu Małki.
 
100 metrów dalej likwidacja opaski i pobocza, w tle most nad Małką przy dawnym majątku Ludwigsfrei. Widok w kierunku Królewca. Prace konserwacyjne przy moście nad rzeką Małką, w tle wiadukt pod berlinką dla ruchu z Ludwigsfrei na pola po południowej stronie autostrady. Widok w kierunku Królewca.
Smołowanie północnej części mostu nad Małką. Widok w kierunku Berlina. Północna część mostu nad Małką widziana z zabytkowego mostu dawnej drogi Warchlino - Ludwigsfrei. Widok na południe.
   
Środkowa część mostu pod południową nitkę. W tle kupu piasku przy następnym wiadukcie. Widok w kierunku Królewca. Południowa część mostu pod nieistniejącą już drogę równoległą. Po lewej wyższy nasyp to autostrada. Widok w kierunku Królewca.
   
Południowy brzeg mostu. Zamiast uzupełnić kamienie z najwyższego rzędu rozebrano go w całości. Widok w kierunku Królewca.  Południowa strona mostu. Widok na północ.
   
Smołowanie północnej części wiaduktu nad dawną drogą z majątku Ludwigsfrei. Widoki w kierunku Berlina i Królewca.
   
Południowy górny brzeg obiektu. Zdjęto barierki i ich fundament i nie wiedzieć czemu zniszczono 2-3 poziomy ozdobnych kamieni. Widok w kierunku Królewca. Północny górny brzeg wiaduktu, podobne zniszczenia. Widok w kierunku Królewca.
   
Wiadukt widziany od południa i od północy. Uprzątnięto wieloletnie zwały śmieci z wnętrza. Widoki odpowiednio na północ i na południe.  
   
200 metrów dalej. Zlikwidowane opaska i pas awaryjny, z zostawionym fragmencie przy dawnym dzikim wjeździe z drogi równoległej.   Widok w kierunku Królewca. 2 km dalej przy dorobionym skrzyżowaniu do Storkówka. Trwa rozbiórka i kruszenie pobocza i opaski. Widok w kierunku Berlina.  
Dorobione po wojnie dzikie skrzyżowanie z powstałą po wojnie drogą-skrótem ze Storkowa. Po remoncie powstanie tu lewoskręt. Na pierwszym planie ślad dla jezdni pólnocnej, przez ,16 km brak tu "krawężników". Widok na południe. Około 350 m od skrzyżowania. Mniej więcej tutaj po około 1,6 km przerwie wraca północny pas awaryjny i północna opaska wewnętrzna (tu już zlikwidowana, tak jak przy jezdni południowej). Widok w kierunku Królewca.
Dzikie przecięcie z dawną polną drogą z Parlina do Storkowa. Prawdopodobnie bruk ułożono (przez pusty pas północnej jezdni) po wojnie przywracając ciągłość przerwaną przez powstanie autostrady.  Widok na północ. 20 metrów za przecięciem.  Widok w kierunku Berlina.
Sprzęt który niszczy berlinkę. Fotka na wysokości dzikiego zjazdu do Składowiska Łęczyca. Widok w kierunku Królewca. Około 100 metrów dalej. Na lewym pasie południowej jezdni gruz z rozbiórki/niszczenia berlinki. Widok w kierunku Królewca.
Po kolejnych 100 metrach. Odhumusowana północna jezdnia i rozebrane obie opaski wewnętrzne. Widoki w kierunku Królewca i Berlina.
Koniec północnego pasa awaryjnego. W tle węzeł w Łęczycy. Na fotce obok prawie to samo miejsce widziane z południowej jezdni. Widok w kierunku Królewca. Po lewej rozebrane fragmenty obu opasek wewnętrznych  (i dalej w tle koniec północnej opaski), po prawej początek rozebranego, brukowanego pasa zjazdu. Widok w kierunku Królewca.
Odhumusowany ślad dla północnej łącznicy. Widok na północ. Odcinek między południową łącznicą a węzłowym wiaduktem. Jezdnia południowa bez wewnętrznej opaski i ślad dla jezdni północnej odhumusowany na części jej szerokości. Widok w kierunku Berlina.
Rozbiórka jezdni południowej przed najazdem na widocznym w tle węzłowym wiaduktem. Widok w kierunku Królewca. Rozkopany zachodni przyczółek północnej części wiaduktu berlinki nad DW106. W tle miejsce gdzie powstanie rondo północnej łącznicy z DW106. Widok na północ.
Tu powstanie rondo północnej łącznicy z DW106 i ul. Wyspiańskiego w Łęczycy. Widok w kierunku Berlina. Wiadukt berlinki nad DW106 po północnej stronie. Widok na południe.
Rozkopany zachodni przyczółek północnej części wiaduktu berlinki nad DW106. W tle rozkopany wschodni przyczółek. Widok w kierunku Królewca. Rozkopany i konserwowany wschodni przyczółek wiaduktu berlinki nad DW106. Widok w kierunku Królewca.
Skrzyżowanie południowej łącznicy z DW106, tu powstanie rondo. Widok na południe. Widok na wiadukt od strony przyszłego ronda południowej (w tym miejscu rozebranej) łącznicy przy skrzyżowaniu z DW106. Widok na północ.
Częściowo rozebrana południowa łącznica. Daleko w tle DW106. Widok na południowy wschód. Zaraz za wiaduktem demontaż opaski wewnętrznej. Widok w kierunku Królewca.
Remont wiaduktu przy drodze lokalnej z Załęcza. W tle wieża telefonii komórkowej przy węźle w Łęczycy.  Widok w kierunku Berlina. Wiadukt widziany od strony południowej. Widok w kierunku Berlina.
Wiadukt widziany od strony południowej. Widok na północ (w kierunku Załęcza). Wiadukt widziany od strony północnej. Widok na południe.
"Grzbiet" wiaduktu w konserwacji. Widok na północ. Fragment ze zlikwidowaną jezdnią zaraz za wiaduktem. W tle miejsce następnego zdjęcia. Widok w kierunku Królewca.
Pas zlikwidowanej opaski wewnętrznej i gruz z pasa awaryjnego zlikwidowanego na dalszych metrach. Widok w kierunku Królewca. Nielegalny dziki zjazd na drogę pod wiaduktem. Po prawej ten sam gruz co na zdjęciu obok. Po lewej pas awaryjny. W tle wiadukt. Widok w kierunku Berlina.
Gruz ze zlikwidowanego pasa awaryjnego. Daleko w tle koniec betonowej jezdni. Widok w kierunku Królewca. Koniec betonowej jezdni z 1942 roku. W tle jezdnia asfaltowa z 2012 roku. Widok w kierunku Królewca.
"Dowiązanie" do powojennego (w 2012 wyremontowanego) odcinka. Widok na południe. Zablokowany wjazd na przebudowywany (a może niszczony ?) odcinek berlinki. W tle miejsce z poprzednich dwóch zdjęć. Widok w kierunku Berlina.

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniach 24-25.06.2017.

II Prace przy dawnym węźle Stargard-Friedrichswalde i przy wiadukcie nad drogą Warchlinko - Poczernin (dziki zjazd) - 5 lipca 2017.

Po lewej, po likwidacji pasa awaryjnego odhumusowano poszerzenie celem wykonania prawoskrętu (daleko w tle) na DW141 w kierunku Sowna. Bliżej miejsce na nowy ślad pasa w kierunku Królewca. Widok w kierunku Berlina. Pas do jazdy na wschód zostanie "dolepiony", a na obecnym powstaną lewoskręty do Sowna (poprzednie fotografia) i Przemoczy. Widok w kierunku Królewca.
Po lewej odhumusowany pas na prawoskręt do Przemoczy i nieznacznie przesunięte północne skrzyżowanie z DW141. W tle wyremontowany w 2012 roku węzłowy wiadukt pozostanie niewykorzystany. Widok w kierunku Królewca. Jedno skrzyżowanie z DW141 zostanie zlikwidowane. Od strony Sowna (na pierwszym planie) zostanie o 200 metrów cofnięte na zachód. Od strony Przemoczy o 50 metrów przesunięte na wschód.
   
3 km dalej, wiadukt nad dawną drogą Poczernin - Warchlino/Dąbrowica. Po prawej prawie nie używana aleja do Poczernina. Widok w kierunku Królewca. Konserwacja północnej części wiaduktu. W tle oryginalna barierka. Widok w kierunku Królewca.
   
Wiadukt widziany od północy. Widok na południe Wiadukt widziany od południa. Widok na północ.
 
Za wiaduktem pas awaryjny północnej jezdni i obok porozbijana jezdnia południowa. Widok w kierunku Królewca. 20-30 metrów dalej, porozbijana jezdnia. Po lewej budka stróża i gruz z następnego zdjęcia. Widok w kierunku Królewca.
   
Kilkaset metrów dalej. Porozbijana południowa jezdnia i zgromadzony gruz na nitce północnej. Widok w kierunku Królewca. Przy kolejnym wiadukcie. W tle słupy energetyczne przed (od tej strony) poprzednim wiaduktem. Widok w kierunku Berlina. 
 
Wiadukt drogi Warchlinko - Poczernin. Daleko w tle "ucywilizowany" dziki zjazd do Poczernina. Widok w kierunku Królewca. Północna strona wiaduktu. Widok w kierunku Królewca.
 
Południowa strona wiaduktu. Widok na północ. Wnętrze "tunelu". Tędy  powinna przebiegać porządna droga łącząca obie wsie z pominięciem berlinki. Widok na południe.  
   
Połamane (odprężone) płyty południowej jezdni. Nie ma już wcześniej zniszczonego pasa awaryjnego i opaski. W tle wiadukt. Widok w kierunku Berlina.  I spojrzenie w drugą stronę. Wysokość dzikiego zjazdu. Widok w kierunku Królewca. 

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 05.07.2017.

III. Strumiany-Sowno - Ina sierpień 2017

   
Droga Strumiany-Sowno. W tle jej wiadukt nad berlinką. Po prawej "ucywilizowany" dziki zjazd. Widok na południe. Dzikie zjazdy (widziane na środku) zostaną zamknięte. Powstanie nowy zjazd do Sowna z pętlą-przystankiem dla autobusów (po prawej). Widok na południe.
   
Miejsce gdzie zostanie przesunięty zjazd (wraz z lewoskrętem od strony Szczecina) i przystanek-pętla autobusowa. Na pierwszym planie dzikie zjazdy, które zostaną zlikwidowane. Widok w kierunku Berlina. Daleko w tle most nad Iną. Rozebrany lewy pas południowej jezdni, opaska wewnętrzna i pas awaryjny. Po lewej kompletnie zarośnięty pas pod północną jezdnię, z ledwo widocznym pasem awaryjnym. Widok w kierunku Królewca. 
   
Wjazd na wiadukt od strony południowej. Cała droga do Sowna jest brukowana. Widok na północ. Wiadukt widziany od zachodu. Na pierwszym planie dziki zjazd przeznaczony do likwidacji. Widok w kierunku Królewca.
Wiadukt widziany od wschodu. Po prawej pas awaryjny północnej jezdni. Widok w kierunku Berlina. I z nieco dalszej odległości. Można lepiej zobaczyć etap rozbiórki. Widok w kierunku Berlina.
7819 9km 7821
Kilkaset metrów dalej, miejsce widoczne wcześniej z daleka z wiaduktu. Wtle most nad Iną. Widok w kierunku Królewca. Kilkadziesiąt metró dalej. Daleko w tle wiadukt Strumiany - Sowno. Widok w kierunku Berlina.
   
   
Rozebrana pozostałość północnej strony mostu nad Iną. Widok w kierunku Królewca. Prace remontowe na południowej nitce mostu nad Iną. Widok w kierunku Królewca.

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 17.08.2017.

 

<<< powrót

strona główna