Fragmenty lotniczych map amerykańskich z 1972 i 1973 roku

Fragment mapy z 1972 roku.

Fragment mapy z 1973 roku.

<<<powrót