Zdjęcie z książki: Charlesa Wassermanna "Unter Polnischer Verwaltung", wydana w roku 1958
fotka wykonana podczas podróży autora po Polsce w 1957 roku

Nördlich von Braunsberg überquerten wir die Autobahn Elbing-Königsberg. Verkehr gab es hier überhaupt Keinem. Es werden wohl Brücken oder ganze Straßenstücke fehlen. Außerdem verschwindet diese Autobahn ja schon wenige Kilometer von hier im sowjetischen Gebiet.
Na północ od Braniewa przekraczaliśmy autostradę Elbląg-Królewiec. Ruchu nie było tu w ogóle żadnego. Chyba brakuje na niej mostów albo całych drogowych odcinków. Prócz tego znika ta autostrada parę kilometrów stąd w sowieckim obszarze.