Berlinka  (Берлинка) - zdjęcia z odcinka: Grzechotki/Гжехотки-Mamonowo/Мамоново 2 - Królewiec/Калининград/Kaliningrad/Königsberg 2010 rok
 

Budowa jezdni na odcinku pomiędzy linią granicy, a lokalizacją dawnego wiaduktu berlinki od węzła Heiligenbeil-Ost. Po rozbiórce obiektu Rosjanie przez 3 lata zachowywali tu swoisty pas buforowy. W tle polskie przejście "Grzechotki". Widok w kierunku Berlina. Zdjęcie to i następne z http://www.rosgranitsa.ru. Widok na przejście graniczne "Mamonowo 2". Na wysokości linii drzew (za pierwszymi szlabanami) był wiadukt berlinki nad linią kolejową z Zinten (Cynty, obecnie Korniewo/Корнево) do Heiligenbeil (Święta Siekierka lub Świętomiejsce, obecnie Mamonowo/Мамоново). Widok w kierunku Królewca.
Po zakończeniu budowy w dniu 23.05.2010. Odpowiednio ujęcie podobne do pierwszej fotografii oraz punkt odpraw do Polski. Widoki w kierunku Berlina.
Zdjęcia z http://www.rosgranitsa.ru
.

Infrastruktura przejścia granicznego "Mamonowo 2". Zdjęcia z http://www.rosgranitsa.ru.

Przejście Mamonowo 2 od strony rosyjskiej. Widok w kierunku Berlina. Pozostałość po nasypie do wiaduktu drogi Lipowka/Липовка (dawniej dwie wsie: Grünwalde i Gallingen) przez nieistniejącą wieś Mählendorf do Iwancowa/Иванцово (Deutsch Thierau).

Widok od przejścia, po lewej zjazd.... Na tablicy zaledwie 40 km do Kaliningradu. Widok w kierunku Królewca. Skrzyżowanie z drogą do Mamonowa. Dawniej był tu wiadukt dla drogi z Heiligenbeil (Święta Siekierka, obecnie Mamonowo) przez Lönhöfen (obecnie Lipowka) do Deutsch Thierau (obecnie punkt na mapie Iwancowo). W tle przejście graniczne. Widok w kierunku Berlina.
Skrzyżowanie (wcześniej dziki zjazd) przy Nowosiołowie/Новосёлово. W tym miejscu do 2006 roku był wiadukt dla drogi z Nowosiołowa (Groβ Rödersdorf) do Iwancowa (Deutsch Thierau) i Pogranicznyj/Пограничный (Hermsdorf). 
Widok w kierunku Berlina
.
Na tablicy znów 40 km do Kaliningradu. Widok w ciągu drogi z Nowosiołowa do Pogranicznego. Wiadukt był po prawej.
Most nad Wituszką/Витушка (niem. Jarf, pol. Ławta). Odnowiony most w ciągu jezdni betonowej i stary most na rezerwie pod nitkę północną.
Widok w kierunku Berlina
.
Nowosiołowo - niedokończony nowy wiadukt dla drogi do Pogranicznyj (czasem zwanego Pogranicznoje/Пограничное). Widoki w kierunku Królewca i Berlina.
Nieukończony nowy wiadukt dla drogi Ilicziewka/Ильичевка (Lank) - Pogranicznyj (po lewej dziki zjazd do wsi). Asfaltowa nakładka znajduje się na odcinku pod wiaduktem. Widoki w kierunku Berlina w ciągu (przykrytej) jezdni betonowej i północnej nitce rezerwowej.
Przed dawnym węzłem Zinten. Daleko w tle widoczna tablica zapowiadająca obecne kolizyjne skrzyżowanie. Widok w kierunku Królewca. To samo miejsce widok w przeciwną stronę. Widoczna tabliczka z 27 km (licząc od skrzyżowania berlinki z drogą A195). Widok w kierunku Berlina.
Widok z nasypu gdzie był węzłowy wiadukt dla drogi Zinten (Cynty, obecnie Korniewo/Корнево) - Ludwigsort (Ludwikowo, obecnie Ładuszkin/Ладушкин). Widok na południe. Widok z nasypu na dawny wplot łącznic węzła Zinten, a obecnie kolizyjne skrzyżowanie dla drogi Korniewo - Ładuszkin. Widok w kierunku Królewca.
Na północnej łącznicy (widok na południe). Jak zwykle na tablicy odległościowej podano nieprawdziwe dane w stosunku do Elbląga (powinno być około 67 km). Za węzłem. Po prawej rezerwa pod północną jezdnię. Widok w kierunku Berlina.
Za węzłem. Po lewej rezerwa pod północną jezdnię. Daleko w tle widać przejście asfaltu na północną nitkę. Widok w kierunku Królewca. Tablica kierunkowa z poprzedniego zdjęcia. Widok w kierunku Berlina.
Nowa jezdnia asfaltowa i stara nawierzchnia betonowa. W tle Las Zwonkij/Лес Звонкий (Großer Klingbecker Wald). Widok w kierunku Królewca. W Lesie Zwonkij. W tle wspomniana tablica kierunkowa.
Widok w kierunku Berlina.
Na wysokości miejsca, gdzie rośnie skupisko drzew (po lewej stronie zdjęcia) był wiadukt dla gruntowej drogi z Oktriabskoje/Октрябское (Wargitten) do Plössen (Porieczje/Порече - wieś już nie istnieje). Widok w kierunku Królewca. Tutaj był wspomniany wiadukt. W tle miejsce z poprzedniego zdjęcia, a daleko w tle zygzak przed Czarcim Mostem (Чёртов Мост). Widok w kierunku Berlina.

Wiadukt berlinki nad dawną drogą z Konradswalde (wieś nie istnieje) i Perwilten (Gorkowskij/Горьковский) do Plössen (Porieczje/Поречье - nie istnieje).
Widoki odpowiednio w kierunku Królewca i Berlina
.

Widok z poziomu dawnej drogi na południową część wiaduktu berlinki, pozbawioną barierek. Widok na północ. Północna część wiaduktu po której przebiega powstała w 2004 roku jezdnia asfaltowa.  Widok w kierunku Królewca.
Wiadukt berlinki nad rozebraną linią kolejową z Gorkowskij do Korniewa. Z jakiegoś powodu na powojennych mapach jest zaznaczany jako wiadukt kolejowy (nad berlinką). Widok w kierunku Berlina.
Widoki z poziomu starotorza w kierunku północnym.
Widok w kierunku Królewca 10 metrów za wiaduktem. Po lewej tabliczka z 21 km. W lasku w tle był wiadukt dla drogi Sollecken (Niżnieje/Нижнее) i dalej przez nieistniejący majątek Kämmershöfen do Sollnicken (Miedowoje/Медовое). Tu był wiadukt dla drogi Sollecken (Niżnieje/Нижнее) i dalej przez nieistniejący majątek Kämmershöfen do Sollnicken (Miedowoje/Медовое).
Widok w kierunku Berlina.

Jezdnia asfaltowa. Ani śladu nawet po nasypie od wiaduktu.
Widok w kierunku Królewca.

Dawny węzeł Kreuzburg. Widok z powstałej w nowym miejscu (po stronie zachodniej) północnej łącznicy. Tablica odległościowo-kierunkowa ma błędne dane. Stąd do Elbląga jest 77 km, do przejścia granicznego ok. 33 km. Widok na południe.

"Żeberka" po węzłowym wiadukcie dla drogi Kobelbbude (obecnie Swietłoje/Светлое) - Sollnicken (Miedowoje/Медовое). Po lewej przyczółek północny i w tle most nad Korniewką (tablica kierunkowa stoi mniej więcej w miejscu dawnego wejścia łącznicy północnej), po prawej południowy. Widoki w kierunku Królewca i na południe.
Widok na węzeł z południowej łącznicy, przy obecnej organizacji ruchu stanowiącej fragment drogi Swietłoje - Miedowoje. Nowy i stary most nad rzeką Stradick (Stradyk, obecnie po rosyjskiej stronie Korniewka/Kopневка). Widok w kierunku Królewca.
Stary most (na południowej nitce) i za nim nowy (po północnej stronie).
Widok na północ
.
Nowy most i węzeł za nim z tablicą kierunkową do Swietłoje w prawo i w lewo do Miedowoje i dalej do  Bagrationowska/ Багратионовск (Preussisch Eylau, Iława Pruska/Iławka). Widok w kierunku Berlina.
Mostek nad ciekiem Krugłaja/Круглая (Pantenau). Widoki odpowiednio w kierunku Królewca (jezdnia betonowa), Berlina (jezdnia asfaltowa), Berlina (obie jezdnie).

Stary i nowy most nad rzeką Frisching (Świeża, obecnie po rosyjskiej stronie Prochładnaja/Прoхлaднaя). Widoki w kierunku Królewca.
Stary i nowy most widziane w kierunku Berlina.

Słupy pod nieukończony wiadukt dla drogi ze Swietłoje do Mahnsfeld (obecnie Poliewoje/Полевое). W tle most nad Prochładnają. Widoki w kierunku Berlina.

Nasyp po poprzednim wiadukcie i słupy po niedokończonej budowie nowego obiektu.
Widok w kierunku północnym.
Widok od nieukończonego wiaduktu i dzikiego wjazdu w kierunku Królewca. Być może to tutaj nakręcono sceny w wykopie do filmu "Pokój przychodzącemu na świat". W tle wiadukt berlinki z kolejnych zdjęć.
Wiadukt berlinki nad dawną drogą polną na wysokości nieistniejącego majątku Hinterwalde. Widoki w kierunku północnym. Być może to tu nakręcono niektóre kadry ze sceny spotkania z Amerykaninem w filmie "Pokój przychodzącemu na świat".
Na wiadukcie. W tle niedokończony wiadukt i dalej most nad Prochładnają. Zapowiedź skrzyżowania z drogą Gołubiewo/Голубево (Seepothen) - Jabłoniewka - Poliewoje. Widok w kierunku Królewca.

Tutaj do 2006 roku był wiadukt dla drogi Lichtenhagen (Jabłoniewka/Яблоневка) - Mahnsfeld (Poliewoje/Полевое). Widoki w kierunku północnym i Berlina.

 

Tu był wiadukt polnej drogi z Jabłoniewki do Wittenberg bei Tharau (Niwienskoje/Нивенское). W tle lasek z następnego zdjęcia. Widok w k. Królewca. Tu był wiadukt dla drogi Jabłoniewka -  Gollau (Poddubnoje/Поддубное). W tle niedokończony wiadukt z następnego zdjęcia. Widok w kierunku Królewca.

Niedokończony wiadukt dla drogi Kaliningrad - Poddubnoje. Stary obiekt, przecinający berlinkę pod skosem, znajdował się nieco dalej, tak jak wciąż przebiega droga. Widok w kierunku Berlina. Tu był wiadukt dla drogi Kaliningrad - Julienhof (Łużki, Лузки). Widok w kierunku południowym.

Z dzikich wjazdów zrobiło się oficjalne skrzyżowanie z pasami włączenia.
Widok w kierunku Królewca.
Widok w kierunku Berlina.
Wiadukt berlinki nad linią kolejową z Bagrationowska do Kaliningradu. Na tym odcinku kilka lat temu rozebrano jezdnię południową, która była z kostki brukowej. Powstała jezdnia asfaltowa po stronie północnej. Widoki (odpowiednio) w kierunku Królewca i Berlina.
Wiadukt widziany w kierunku Kaliningradu. Koniec berlinki. W tle, za skrzyżowaniem z drogą A195 jej nowe przedłużenie.

Zdjęcia wykonał w dniach 20.03.2010, 10.05.2010 i 21.06.2010 roku Witalij Kostiuszkin (Виталий Костюшкин).

>>>powrót do indexu

strona główna