Koniec berlinki pod Królewcem (Kaliningradem) w 2008 roku

Od lewej kolizyjne skrzyżowanie przerobione z dzikiego zjazdu (w roku 2006/2007 zmodernizowane) z lokalnej drogi (która wcześniej szła wiaduktem nad berlinką) z Dorożnoje (Altenberg) pod Kaliningradem, przez Łużki (Julienhof) do Liesnoje (Ludwigswalde). Dalej wiadukt nad linią kolejową Kaliningrad - Bagrationowsk (Pruska Iława) i skrzyżowanie z trasą A195. Na prawo (na wschód) od niej nowo budowana obwodnica Kaliningradu, prowadząca po śladzie wg niemieckich planów do autostradowego mostu nad Pregołą.

Zdjęcie ze strony http://www.kosmosnimki.ru
                                                                                                                  
 <<powrót