Berlinka - odcinek Stettiner Dreieck - Pomellen/Kołbaskowo (granica niemiecko-polska) w latach 1934 - 1968

Budowę tego odcinka autostrady Berlin - Królewiec rozpoczęto w 1934 roku. W dniu 04.04 1936 roku oddano już do użytku odcinek od Berlina do węzła Joachimsthal. Uroczyste otwarcie całej trasy od Berlina do Szczecina nastąpiło w dniu 27.09.1936 roku (węzeł Stettiner Dreieck ukończono w 1937 roku). Trasę oznaczono numerem 4a.

W czasie wojny zniszczone zostały niektóre wiadukty nad autostradą (po dziś dzień nie odbudowane) oraz mosty i wiadukty w jej ciągu.

W NRD ten odcinek berlinki oznaczono symbolem A6.  Potem (po 1974 r.) zmieniono numer na A2. Odcięcie od Szczecina powodowało dość mały ruch, więc komunistyczne władze udostępniły drogę dla małego ruchu. Dobudowano zarówno duże węzły (Gramzow, Bernau-Süd) jak i małe, lokalne węzły (np. Glambeck, Nadrensee itd.), które po 1990 roku ponownie zlikwidowano.

Stettiner Dreieck - widok na wschód, początek berlinki. Zdjęcie z omnibusu pocztowego odbijającego z obecnej A10 w A11. Po lewej wiadukt dla ruchu na zachód po A10 i z A11 na południe.
Typ E.

Torbrücken - Most Bramy (symbolizujący wjazd do Berlina), pierwszy wiadukt (droga lokalna nr 313) za Stettiner Dreieck.
Po prawej niedźwiedź - herb Berlina. Prawdopodobnie 1936 r. Widok w kierunku Berlina.

Most Bramy.  Po prawej gryf - herb Szczecina.
Widok w kierunku Królewca
. Zdjęcie z książki "Drei Jahre Arbeit an den Straßen", 1936.

Wiadukt drogi lokalnej nr 312 z Bernau do Birkholz. W tle estakada po której biegnie Reichsstraße Nr. 2.
Prawdopodobnie 1936 r.

Reichsstraße (obecnie Bundesstraße) Nr. 2 została poprowadzona nad berlinką. Prawdopodobnie 1936 r. Później (w czasach NRD) dorobiono tu węzeł Bernau-Süd. Prawdopodobnie 1936 r.

Berlinka w okolicy węzła Bernau (obecnie Bernau-Nord).

Węzeł Bernau (obecnie Bernau-Nord) w 1936. Zdjęcie z książki "Drei Jahre Arbeit an den Straßen", 1936.

Budowa berlinki koło Lanke. Na pierwszym planie wiadukt nad lokalna drogą nr 29, w tle most nad jeziorem Obersee.

Ostatnie prace wykończeniowe w tym miejscu, 1936 r. Typ D.
Widok w kierunku Królewca, po prawej Obersee.

Berlinka w latach 30/40. przed węzłem Lanke.
Widok w kierunku Królewca, po prawej Obersee.
Prawdopodobnie  most nad Obersee, widok w kierunku Berlina. Typ D.
Prawdopodobnie widok na Obersee. Pocztówka z 1936. Budowa wiaduktu w pobliżu kanału Finow. Lata 30. Typ B.

Prawdopodobnie jest to początek węzła Finowfurt widzianego w kierunku Berlina, w tle wiadukt Kastanienallee.

Węzeł Finowfurt w 1936 r. Widok w kierunku Berlina.

Budowa mostu nad Hohenzollernkanal (obecnie Oder-Havel-Kanal). Most po ukończeniu. Prawdopodobnie 1936 r.

Most w 1952 r. po zniszczeniach z 1945 (odbudowany na jednej jezdni latem w 1946 roku). Typ C.

Prawdopodobnie 32 km (na tablicy: Abschnitt km 30,4 bis 33,8 km (lub 35,8)) i wiadukt autostrady nad drogą z Finowfurt nad jezioro Üdersee. Typ C.

Przy jeziorze Kleine Bukowsee, niedaleko MOPu Bukowsee. Widok w kierunku Królewca.

To samo miejsce. Typ D.

Pocztowy omnibus w okolicy węzła Werbellinsee. 1936r.
Zdjęcie z kalendarza Reichpost 1937. Typ E
.
Okolice węzła Joachimsthal. Lata 30. Typ A.
Okolice węzła Joachimsthal. Źródło: „Autobus” nr 6 i 7 z 1936 r. Na węźle Schmölln, lata 30/40. Fragment prywatnego zdjęcia z niemieckiego forum. Widok w kierunku Królewca.
Za węzłem Penkun. 102,35 km-103,5 km. To samo miejsce w latach 1938 i 1968. Typ F.

Prawdopodobnie wiadukt Nadrensee - Rosow. Zdjęcie pokolorowane i wyostrzone przez Piotra Zembrzuskiego.

Lata 50. Być może miejsce obecnego ekowiaduktu. Typ C.
Nieznane miejsce w Puszczy Schorfheide . 1936 lub 1937 rok.

Nieznane miejsce. Prawdopodobnie 1936 r.

Robotnik budujący autostradę z Berlina do Szczecina. Budowa autostrady, nieznane miejsce.

Typ A: Zdjęcie z: Arend Vosselman, "Reichsautobahn: Schönheit, Natur, Technik", Kiel 2001.

Typ B: Skany z "Pommernische Zeitung", z 1934 roku.

Typ C: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bundesautobahn_11?uselang=de.

Typ D: Zdjęcia z książki "Deutschlands Autobahnen Adolf Hitlers Strassen".

Typ E: Zdjęcie z książki "Der Autobahn-Schnellverkehr der Deutschen Reichsbahn".

Typ F: Zdjecia z "Die Strasse"  z 1938 i Peter Gombar (z 1968) za pośrednictwem i zgodą Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte e.V.

>>powrót do indeksu A11

strona główna