Wichtige Wasserstraβen, Reichsautobahnen (Ważne drogi wodne, autostrady)

Fragment mapy Wichtige Wasserstraβen, Reichsautobahnen z atlasu „Deutscher Schul Atlas” wydanego w Berlinie z datą 1 września 1943 roku.

 <<<powrót do strony z mapami