Węzeł Święta Siekierka-Zachód po przebudowie

 

Po przebudowie zlikwidowana zostanie możliwość zjazdu z berlinki i wjazdu na nią. Będzie to tylko węzeł drogi lokalnej z drogami dojazdowymi nr 3 i nr 4, które pobiegną wzdłuż berlinki.