Obwodnica Królewca

Na mapie berlinka zaznaczona jest jako w budowie ("Reichsautobahn im Bau"). Wyznaczona trasa sięga dalej na wschód niż ostatecznie ją zbudowano. Zabrakło odcinka od drogi Królewiec - Pruska Iława (Bagrationowsk), która w nomenklaturze rosyjskiej otrzymała numer A195, do mostu (który powstał) nad Pregołą. Obecnie Rosjanie kontynuują tę inwestycję. Fragment mapy "Kreis Koenigsberg i. Pr. mit Samland" z 1934 roku z serii "Kreis- Wander- Umgebungs- und Sonstige Karten 1:100 000".

strona z mapami

strona główna