Projekt: węzeł Elbląg-Zachód (Raczki) po przebudowie

Dwie koncepcje ostatecznego wyglądu węzła Elbląg-Zachód (vel Raczki) po dobudowie południowej łącznicy.

1. W tej wersji południowa łącznica ciasno przylega do berlinki a zabytkowy budynek (wyróżniony czerwonym kolorem) nie musi być rozebrany.

 2. Druga wersja przewiduje lepsze promienie łuków co wiąże się z rozbiórką zabytkowego budynku.

powrót do strony z planami

strona główna