Wiosna 2007 roku - przebudowa odcinka berlinki na S7 i S22

Węzeł Elbląg-Zachód (vel Raczki). Po lewej zjazd na nową łącznicę (prawej wciąż nie ma), na wprost nowy (dłuższy, bo dwuprzęsłowy) wiadukt WA10 (północna nitka oddana do ruchu, południowa jeszcze w budowie). Most M11 nad rzeką Elbląg, linia kolejową (Ostabahn'ą) i rzeczką Kumielą. Jedziemy po północnej nitce powstałej po raz pierwszy dopiero w zeszłym roku. Po prawej budowa nowej południowej nitki na miejscu "Czerwonego Mostu" z 1938 roku.
Nowy wiadukt WD12 ulicy Skrzydlatej. Jedziemy po północnej jezdni, która powstała na rezerwie trzymanej od 1938 roku. Za wiaduktem, w rejonie zwanym Nowa Holandia. Przygotowywany jest podkład pod nową jezdnię południową.
Widok z węzła Elbląg-Wschód na wiaduktu WA2 i WD3. Przy wiadukcie WA2 nad ul. Grunwaldzką.
Tymczasowy wiadukt WA2 na północnej nitce. Południowa zostanie rozebrana i powstanie nowy obiekt. Przy wiadukcie WD3 w Gronowie Górnym. Jedziemy po tymczasowej jezdni położonej na rezerwie północnego pasa.
Na północnej (tymczasowej) jezdni, w tle wiadukt WA4. Pozostałość po przedwojennym parkingu przed mostem M5.

Nowy i stary most M5 nad Burzanką.

Stary (na wprost) i nowy (po prawej) wiadukt WA6.

Wiadukt PG7, w tle domy na wysokości WA8 i WD9

Wyremontowany objazd na północnej jezdni przed wiaduktem WA8 (daleko w tle).

W tle wiadukt WD9 węzła Pomorska Wieś (vel Wilkowo).

Wiadukt PG10.

Wiadukt PG11. Wiadukt WD12.
Stary (na wprost) i nowy (po prawej) wiadukt WA13. PG14, pokruszona jezdnia betonowa.
Wiadukt WD15. Geokrata dla podbudowy jezdni tymczasowej ulokowanej na rezerwie terenu przeznaczonej dla nitki północnej. W tle, przed wiaduktem WD15, widać już asfalt (10.06.2007).
Widok w kierunku Berlina
.
Dzikie skrzyżowanie do Zastawna, w tle wiadukt WA16. Wiadukt PG17.
Wiadukt WD18. Wiadukt WA19 (tam gdzie koparka), w tle wiadukt WD20.

Wiadukt WD20, na horyzoncie miejsce gdzie jest wiadukt WA21.

Zjazd w dół do wiaduktu WD22 węzła Frombork (vel Błudowo).

Na odcinku między wiaduktem WD22 a mostem M23. Most M23 Bauda, w tle (tam gdzie nadjeżdżające auto) WA24.
Wiadukt PG25. Wiadukt WD26.

Wiadukt PG27.

Przy bazie CTLu, droga dojazdowa od PG27 do WD28.

Nowy wiadukt WD28 węzła Chruściel. Nowy wiadukt WD28 widziany w kierunku Berlina.
Za WD28 na granicy dwóch kontraktów: MSF i Skanskiej. Wiadukt WA29. Budowa nowego obiektu na nitce południowej. Widok w kierunku Berlina.
Wiadukt WA29. Stary obiekt, który pozostał na północnej nitce. Widok w kierunku Berlina. Widok z wiaduktu WA29 w stronę obiektów WA30 i WA31 (dźwig). Widok w kierunku Królewca.
Przed wiaduktem WA30. W tle po lewej widać starą część wiaduktu. Widok w kierunku Królewca. Budowa nowego wiaduktu WA30 na południowej nitce. W tle wiadukt WA31. Widok w kierunku Królewca.
Rozbiórka starego wiaduktu WA31 nad linią kolejową (popularnej Ostbahn'y). W tle obiekt WD32. Widok w kierunku Królewca. Dalszy etap rozbiórki wiaduktu WA31 (10.06.2007).
Widok w kierunku północnym
.
Widok z WD32 na Berlin. Tu jezdnia przejdzie na nitkę północną. Wiadukt WD32 widziany w kierunku północnym.
Widok z wiaduktu WD32 na Królewiec. Zoom, most M33 nad Pasłęką, w tle wiadukt WD34.

Przed widzianym w tle wiadukcie WD34 węzła Szalmia (vel Braniewo), który zostanie zredukowany do skrzyżowania dróg dojazdowych (nie będzie zjazdu i wjazdu na berlinkę).

Wiadukt WD34 widziany z bliska w dniu 07.06.2007. Południową jezdnię okrojono do jednego pasa. Trwa budowa północnej jezdni.
Widok w kierunku Królewca
.

Widok z wiaduktu WD34 na Berlin. Trwa przygotowanie pasa północnego na którym zostanie zlokalizowana jezdnia.

Widok z wiaduktu WD34 na Królewiec.

W tle most M35 nad Młynówką.

 Po wycince odsłoniły się przyczółki po wiadukcie WD36 (18.03.2007). Widok w kierunku Królewca.

Po rozbiórce przyczółków wcześniej zniszczonego i rozebranego  wiaduktu WD36. Obiekt nie będzie odbudowany (09.04.2007).

Późniejsze ujęcie miejsca gdzie znajdowały się przyczółki po wiadukcie WD36. W tle, za kurzem, wiadukt WA37.

Jedziemy pierwszy raz autem po niedawno odbudowanym wiadukcie WA37 w Szylenach. Nowy wiadukt WD38. Odbudowuje się go po wielu latach.
Wiadukty P39 i WK40, w tle chwilowo nie ma wiaduktu WD41. Po rozbiórce wiaduktu WD41 na węźle Braniewo (vel Maciejewo). Widok na przyczółek południowy.
I na przyczółek północny (w tle szynobus na wiadukcie WK40). Północny przyczółek po rozebranym WD41.

Rozkuty południowy przyczółek WD41 3 tygodnie później.

Widok z miejsca gdzie był WD41 w kierunku Berlina, na wiadukt WK40.

I widok z WK40 na węzeł gdzie rozebrano WD41 (09.04.2007).Po prawej widać ślad po pasie zjazdu. Widok w kierunku Królewca. Przepust nad rzeczką Lipówką po północnej stronie (03.05.2007). Przed zniszczeniem można tam było przejechać także pojazdem.

Rozbiórka wiaduktu WD42. Daleko w tle wiadukt WD43.

Widok na WD42 od dołu, w kierunku południowym (09.04.2007).

Przed widzianym w tle wiadukcie WD43 węzła Święta Siekierka-Zachód. Węzeł zostanie zredukowany do skrzyżowania dróg dojazdowych i lokalnych. Wiadukt WD43. (09.04.2007). Widok w kierunku Królewca.
Wiadukt WD43 widziany w kierunku północnym (09.04.2007). Widok z WD43 w kierunku Królewca (09.04.2007).
Zjazd i wjazd likwidowanego węzła po południowej stronie (09.04.2007). Jezdnia za widzianym w tle wiadukcie WD43 (węzeł Święta Siekierka-Zachód). Widok w kierunku Berlina.
Rozbiórka wiaduktu WD44 znajdującego się tuż przed mostem nad Banówką (M45). Widoki: w kierunku Berlina i na północ.
3 dni później, po rozbiórce WD44. Widoki w kierunku Berlina na południową i północną stronę.

Widok po rozbiórce wiaduktu WD44. Dalej most M45 i w tle rozbiórka wiaduktu WD46.

Most M45 nad Banówką. Nowy obiekt powstanie po północnej stronie. Widok w kierunku Berlina.

3 tygodnie później, uprzątnięty teren pod budowę nowego mostu na Banówce na nitce północnej. W tle wiadukt WD46. Widok na most z wiaduktu WD46. Widok w kierunku Berlina
Wiadukt WD46 kilka dni przed rozbiórką. Widok w kierunku Królewca. 3 tygodnie później: rozbiórka wiaduktu WD46.

Rozbierany wiadukt WD46 widziany w kierunku północnym.

Widok w kierunku Królewca z wiaduktu WD46.

3 tygodnie później mocno wyzoomowany widok z wiaduktu WD46 w kierunku Królewca. W tle nowe przejście graniczne.

Rozebrany północny przyczółek wiaduktu WD47. Wiadukt nie będzie odbudowany. Ruch lokalny pójdzie po drodze dojazdowej.

Widok na niego 3 tygodnie później. Rozbierany północny przyczółek wiaduktu WD48.
Rozebrane przyczółki po wiadukcie WD48. Wiadukt nie będzie odbudowany. Ruch lokalny zostanie poprowadzony po drogach dojazdowych i powiatowej (nr 248) biegnących wzdłuż berlinki. Za mostem (M49) nad Omazą. W tle przejście graniczne Grzechotki - Mamonowo 2 (rosyjska część jeszcze nie gotowa).
Przejście graniczne. W tle po prawej kontrolne budki dla opuszczających Polskę, po lewej dla wjeżdżających.
Widok w kierunku Królewca.
Na pierwszym planie zdaje się plac dla kontroli TIRów. Po lewej budki graniczne widziane od tyły, w tle budki dla wjeżdżających.
Widok w kierunku Berlina.

Jezdnia dla TIRów wjeżdżających do Polski. W tle przedostatnie po polskie stronie budynki graniczne.
Widok w kierunku Królewca.

Po rosyjskiej stronie granicy zrównano i ogrodzono teren.

Zdjęcia wykonał Andrzej Kowalik (wszystkie w kierunku Berlina) w dniu 25 marca 2007 roku.
Zdjęcia wykonał telefonem komórkowym Andrzej Trusewicz w dniu 28 marca 2007 roku.
Zdjęcia wykonałem (jeśli nie podpisane inaczej to w kierunku Królewca) w dniu 14 kwietnia 2007 roku.
Zdjęcia wykonał Bogusz Kulawiak w dniu 2 maja 2007 roku.
Zdjęcia wykonał Piotr Klawczyński w dniu 18 marca, 9 kwietnia, 3 maja, 7  i 10 czerwca 2007 roku.
Zdjęcia wykonał X wiosną 2007 roku.

<<powrót do indexu

 strona główna