Zima 2006/2007 roku - przebudowa odcinka berlinki na S7 i S22

Wiadukty WA10 węzła Elbląg-Zachód (vel Raczki) widziane od północy (w tle zabytkowy budynek utrudniający budowę południowej łącznicy), gdzie jest gotowa nitka i od południa (w budowie). Widać rezerwę pod drugą jezdnię DK22 i jezdnie rozprowadzające.
Most M11 nad rzeką Elbląg (oraz linią kolejową, tzw. Ostbahn'ą i rzeczką Kumielą). Widok w kierunku Królewca. Lewa nitka gotowa, trwa budowa pomostu prawej nitki.
Nowy wiadukt WD12 ul. Skrzydlatej. Widoki (odpowiednio) w kierunku Królewca i Berlina. Ruch odbywa się na północnej nitce, która na budowę czekała od....1938 roku.

Zdjęcia wykonał Robert Dróbka w dniu 1 marca 2007 roku.

W tle budowa północnej nitki mostu nad Burzanką (M5). Po lewej przygotowano teren pod drogę dojazdową. Widok w kierunku Berlina. Obok widok w drugą stronę (widok w kierunku Królewca), po prawej droga dojazdowa jaka pójdzie wzdłuż berlinki.

Zdjęcia wykonał Marcin Stienns w dniu 21 stycznia 2007 roku.

Wiadukt WD9 węzł Pomorska Wieś (vel Wilkowo) Wiadukt PG11.
Wiadukt WD15. Wiadukt PG17.

Zdjęcia wykonał Andrzej Kowalik (wszystkie w kierunku Berlina) w dniu 12 marca 2007 roku.

Widok od strony wiaduktu WD22 w kierunku Berlina. Obok WD22 węzła Frombork (vel Błudowo) widziany w kierunku Królewca.

Zdjęcia wykonał Rafał Pożyczka w dniu 14 marca 2007 roku.

Na objazdowej jezdni, w tle most M23 nad Baudą Budowa nowego wiaduktu WD28 na węźle Chruściel.

Zdjęcia wykonał Andrzej Kowalik (wszystkie w kierunku Berlina) w dniu 12 marca 2007 roku.

Skład materiałów na 29 km, tuż przed wiaduktem WA29. Budowa wiaduktu WD38 koło PGR Szyleny.
Oczyszczony pas pod lewą nitkę oraz pobocze prawej jezdni, w tle węzeł w Maciejewie. Oczyszczona skarpa nad przepustem P39 nad rzeczką Biebrzą. W tle wiadukt kolejowy WK40 i węzeł Braniewo w Maciejewie.

Zdjęcia wykonał Marcin Stienns w grudniu 2006 roku.

Wiadukt WD41 węzła Braniewo (vel Maciejewo), początek rozbiórki. Rozbiórka WD41.
Koniec rozbiórki WD41 WD43 przeznaczonego do likwidacji węzła Święta Siekierka-Zachód.
Rozbiórka WD44. Most nad Banówką M45, w tle WD44.

Zdjęcia wykonał Andrzej Kowalik (wszystkie w kierunku Berlina) w dniu 11 marca 2007 roku.
Zdjęcia wykonał telefonem komórkowym Andrzej Trusewicz w dniu 14 i 19 marca 2007 roku.

Geodeta Andrzej Trusewicz przy niewypale znalezionym koło mostu M45.

Zdjęcia od Andrzeja Trusewicza.

Widok z północnego przyczółku dawnego wiaduktu dla drogi Pęciszewo - Krzewno (WD47). Obok widok na przyczółek od strony południowo-wschodniej.

Zdjęcia wykonał Marcin Stienns 13 stycznia 2007 roku.

Przyczółki po dawnym wiadukcie dla drogi lokalnej Żelazna Góra - Pęciszewo. Obok rozbiórka północnego przyczółka.

Zdjęcie wykonali (oba w kierunku Berlina) Andrzej Kowalik w dniu 12 marca i Andrzej Trusewicz w dniu 19 marca 2007 roku.

<<powrót do indexu

 strona główna