Ślady po budowie autostrady na wschodnim przedmieściu Barwic. W dolnej lewej części w poprzek zdjęcia przebiega droga wojewódzka nr 172. Na południowy zachód od niej nie widać już obu rzędów ziemnych pryzm (zostały splantowane około 1980 roku), ale w stronę północnego wschodu, zarośnięty szlak budowy berlinki jest doskonale widoczny.

Zdjęcie z 2002 roku z satelity Ikonos nadesłał Zbigniew Adaśko.

<<<powrót do zdjęć sat. i lot.
strona główna