Remont odcinka autostrady A6 (od ul. Smoczej do ul. Koziej) - XI i XII 2005 r.

 

1. Zdjęcia z 11.XI.05r. przy węźle Stettin-Ost w Szczecinie-Podjuchach. Rozebrano pas zjazdu i wjazdu oraz prawy pas jezdni południowej.

Widok w kierunku Berlina, w stronę węzłowego wiaduktu. Wjazd z północnej łącznicy. Widok w kierunku Królewca.

Zdjęcia wykonał Zbigniew Kucmierz.

2. Zdjęcia z 04.XII.05r. z rozbiórki południowych nitek wiaduktów WD18 (nad ul. Morwową, węzeł w Podjuchach) i WD19.

WD18 od strony Szczecina. Widok z WD18 na zjazd w Podjuchach. WD19 w kierunku Królewca.

Zdjęcia wykonał Zbigniew Kucmierz.

powrót do indeksu

strona główna