Mapka z przedwojennej elblšskiej gazety "Westpreusische Zeitung" ze stycznia 1939 roku.
Skan z: Jerzy Zaskiewicz "Księga Elblšska t. 3", Elblšg 2005.