Prace nad siecią autostrad,  które budowane są na polecenie Führera postępują szybko naprzód. Jednakże odcinki tras na południu Rzeszy są bardziej zawansowane niż na północy i wschodzie. Najdalej zakrojone są prace na odcinku autostrady Berlin-Szczecin, a dokładnie w okolicach kanału Hohenzollern i Finow. Wysokość usypanego wału dla planowanej autostrady sięga powyżej 15 metrów od poziomu brzegu kanału. Przed kierownictwem budowy stoją trudne zadania do wykonania. W najbliższym czasie muszą zostać wybudowane wiadukty drogowe, przeprawa przez teren bagienny i przez dolinę. Na 103 kilometrach budowy pracuje ponad 5000 ludzi. Nasza fotografia pokazuje jeden z wiaduktów w pobliżu kanału Finow, który poza brakującą obudową jest prawie gotowy. Lewe zdjęcie pokazuje drewniana konstrukcję w niecce Odry Zachodniej na południe od Szczecina. Tu powstanie jeden z dwóch mostów o wysokości m/w 12 m.