Plac budowy autostrady w Kolbitzow (Ko³baskowo) podczas nocnej zmiany.