Berlinka - remont odcinka wokół Elbląga

Trwają prace na północnej jezdni. Rozebrano północne nitki: wiaduktu węzła Elbląg-Zachód (vel Raczki) nad ul. Warszawską oraz "Czerwonego Mostu" nad rzeką Elbląg (a także rzeczką Kumielą i linią kolejową Berlin - Królewiec zwaną Ostbahn'em) i rozpoczęto budowę nowych obiektów. Nowy (oczywiście podwójny) wiadukt węzła będzie dwuprzęsłowy (w miejscu wschodniego przyczółka zostaną zbudowane filary) dzięki czemu wjazd do Elbląga od strony Malborka będzie można zrobić dwujezdniowy. Na jezdni północnej wykonano już kanalizację.

Elbląg-Zachód - widok w kierunku północnym. Zbliżenie na przyczółek zachodni. Widok w kierunku południowym.
Budowa filarów w miejscu dawnego przyczółka wschodniego. Budowa nowego przyczółka wschodniego. Most nad rzeką Elbląg - budowa nowego przyczółka zachodniego i nowych filarów.
Budowa nowego przyczółka wschodniego "Czerwonego Mostu". Widok z nasypu ul. Skrzydlatej w kierunku "Czerwonego Mostu". Widok w kierunku południowym na pozostałą jeszcze część wiaduktu.

Zdjęcia wykonał w dniach 25 i 26 lutego 2006 r. Marcin Stienss (autor strony http://www.dk22.net/).

<<<powrót do indeksu dla odcinka Elbląg - Grzechotki

strona główna