Przebudowa odcinków berlinki na S7 i S22

Budowa południowej nitki nowego, dwuprzęsłowego wiaduktu (WA10) węzła Elbląg-Zachód (vel Raczki) na przyszłej drodze S7. Po zbudowaniu nowej północnej jezdni i rozbiórce starej jezdni południowej. W tle most (M11) nad rzeką Elbląg.
Na jezdnię północną trzeba było czekać od 1938 roku. W tle budowa nowego wiaduktu (WD12) w ciągu ul. Skrzydlatej. Widok z wiaduktu PG3. Po prawej asfaltowa jezdnia objazdowa, daleko w tle wiadukt WA2 i węzeł Elbląg-Wschód.
Widok z PG3 w kierunku Królewca. Trwa przebudowa wiaduktu. Budowa północnej nitki mostu M5 nad Burzanką.
Koparka (daleko w tle, za nią PG7) zbiera pokruszone betonowe płyty (pierwszy plan). Widok w kierunku Berlina. Przebudowa wiaduktu WD9 na węźle Pomorska Wieś (vel Wilkowo). Widok w kierunku Berlina.
Rozebrana jezdnia betonowa. W tle PG10. Budowa tymczasowej drogi objazdowej na północnej jezdni przed wiaduktami WA13 i WD14 (daleko w tle).
Wiadukt W22 węzła Frombork (vel Błudowo) przed odnowieniem. Jazda po jezdni objazdowej. Rozebrana jezdnia betonowa przed mostem M23 nad Baudą. W tle wiadukt WA24.
Widok spod odnowionego wiaduktu PG27. Po prawej budowa specjalnego dojazdu do bazy CTL. Budowa nowego wiaduktu WD28 na węźle Chruściel. Widok w kierunku Królewca.
Wiadukt WA31 nad linią kolejową (Ostbahn'ą) przed rozbi Tajemnicza komora w jezdni przed wiaduktem WD32 k. Wielewa.
Na wiadukcie WA37 w Szylenach. Malutki przepust (P37) obok wiaduktu.
Budowa nowego wiaduktu WD38 (poprzedni został rozebrany chyba po wojnie) koło PGR Szyleny. Po lewej widoczna budowa drogi z wiaduktu do dawnego PGR. Przepust P39 nad Biebrzą.

Polskie przejście graniczne w Grzechotkach już gotowe. Rosjanie rozpoczęli prace ziemne po swojej stronie.

Tajemnicza komora w jezdni przed wiaduktem WD32 k. Wielewa okazała się zaporą przeciwczołgową.

Zdjęcia wykonałem 11 listopada 2006 roku.

<<powrót do indexu

 strona główna