Fragment projektu polskiej sieci dróg samochodowych z 1946 roku zamieszczonego w czasopiśmie „Drogownictwo” nr 1/1946.

Skan zaprezentowano na stronie http://www.nowedrogi.pl/ .