Droga wojewódzka nr 142 (DW142) - wiosna 2017

 

I. Prace przy węźle Stargard-Massow (Stargard Szczeciński - Maszewo) - kwiecień 2017.

Rozbióka brukowanej łącznicy widziana z DW106. Widok na południe. Północna odnoga południowej łącznicy już bez bruku. Widok na zachód.
Ujęcie w przeciwną stronę, po lewej wiadukt berlinki nad DW106. Połączenie obu odnóg. Widok na wschód.
Koniec "krawężnika" niedokończonego wjazdu na Królewiec. Widok na południe i północ (w tle w poprzek ciąg berlinki).
Południowy zjazd i wjazd przy skrzyżowaniu z DW106. Widok na południe z wiaduktu berlinki. Odhumosowanie lewego pobocza prawej jezdni kilkadziesiat metrów za wiaduktem nad DW106. Widok w kierunku Królewca.
Zerwana górna warstwa nawierzchni na południowej nitce mostu DW142 nad DW106. Widok w kierunku Królewca. Ładnie odsłoniły się betonowe "krawężniki" i betonowy podkład pod niezrobioną jezdnię serwisową po południowej stronie węzła. Widok w kierunku Berlina.
Budowa nigdy niezrobionej północnej łącznicy. Widoki na północ i w kierunku Królewca.
Początek zjazdu z berlinki w miejscu gdzie po modernizacji go nie będzie (zostanie przesunięty nieco na wschód). Widoki odpowiednio na Królewiec i na Berlin.

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 23.04.2017.

II. Prace przy węźle Stargard-Massow (Stargard Szczeciński - Maszewo) - maj 2017.

Zerwana kolejna, główna warstwa betonowa na z południowej części wiaduktu  nad DW106. Rozebrane z bruku łącznice. Pod nimi znajdował się betonowy podkład, widoczny na zdjęciu. W innym miejscu bruk tego dnia jeszcze był. Między kostką a betonowym podkładem 6 cm piasku.

Zdjęcia wykonał  Wiktor K. w dniu 07.05.2017.

III. Rozbiórka  wiaduktu koło Przemoczy - czerwiec 2017.

Rozbióka wiaduktu dawnej drogi Przemocze - Poczernin. Obiekt od lat niewykorzystywany, nie zostanie odbudowany. Widoki na północ i na południe
   
Pas awaryjny północnej jezdni. Po lewej rozebrana opaska (wewnętrzna) jezdni południowej.  Jezdnia południowa. Po prawej rozebrana jej opaska (wewnętrzna), a po lewej rozebrany jej pas awaryjny.

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniu 01.06.2017.

<<< powrót

strona główna