Droga wojewódzka nr 142 (DW142) - lato 2017

 

I. Prace na odcinku od Siwkowa do Łęczycy (Załęcza) - 24 i 25 czerwca 2017.

Wiadukt drogi Warchlino - Małkocin w trakcie rozbiórki. Obiekt zostanie odbudowany. Widok w kierunku Królewca. Ujęcie z południowego przyczółku. Po lewej północny "dziki zjazd", który zostanie odsunięty na zachód. Widok na północ.
Północny przyczółek widziany od zachodu. Widok w kierunku Królewca. Południowy przyczółek widziany od północy. Widok na południe.
Kruszenie pasa awaryjnego i opaski na odcinku zaraz za wiaduktem. Widok w kierunku Królewca. 500 metrów dalej połamane fragmenty pasa awaryjnego i opaski wewnętrznej. Widok w kierunku Królewca.
Prace przy przepuście nad dopływem rzeczki Małki. Widok w kierunku Królewca. 3 km dalej przy dorobionym skrzyżowaniu do Storkówka. Trwa rozbiórka i kruszenie pobocza i opaski. Widok w kierunku Berlina.
Dorobione po wojnie dzikie skrzyżowanie z powstałą po wojnie drogą-skrótem ze Storkowa. Po remoncie powstanie tu lewoskręt. Na pierwszym planie ślad dla jezdni pólnocnej, przez ,16 km brak tu "krawężników". Widok na południe. Około 350 m od skrzyżowania. Mniej więcej tutaj po około 1,6 km przerwie wraca północny pas awaryjny i północna opaska wewnętrzna (tu już zlikwidowana, tak jak przy jezdni południowej). Widok w kierunku Królewca.
Dzikie przecięcie z dawną polną drogą z Parlina do Storkowa. Prawdopodobnie bruk ułożono (przez pusty pas północnej jezdni) po wojnie przywracając ciągłość przerwaną przez powstanie autostrady.  Widok na północ. 20 metrów za przecięciem.  Widok w kierunku Berlina.
Sprzęt który niszczy berlinkę. Fotka na wysokości dzikiego zjazdu do Składowiska Łęczyca. Widok w kierunku Królewca. Około 100 metrów dalej. Na lewym pasie południowej jezdni gruz z rozbiórki/niszczenia berlinki. Widok w kierunku Królewca.
Po kolejnych 100 metrach. Odhumusowana północna jezdnia i rozebrane obie opaski wewnętrzne. Widoki w kierunku Królewca i Berlina.
Koniec północnego pasa awaryjnego. W tle węzeł w Łęczycy. Na fotce obok prawie to samo miejsce widziane z południowej jezdni. Widok w kierunku Królewca. Po lewej rozebrane fragmenty obu opasek wewnętrznych  (i dalej w tle koniec północnej opaski), po prawej początek rozebranego, brukowanego pasa zjazdu. Widok w kierunku Królewca.
Odhumusowany ślad dla północnej łącznicy. Widok na północ. Odcinek między południową łącznicą a węzłowym wiaduktem. Jezdnia południowa bez wewnętrznej opaski i ślad dla jezdni północnej odhumusowany na części jej szerokości. Widok w kierunku Berlina.
Rozbiórka jezdni południowej przed najazdem na widocznym w tle węzłowym wiaduktem. Widok w kierunku Królewca. Rozkopany zachodni przyczółek północnej części wiaduktu berlinki nad DW106. W tle miejsce gdzie powstanie rondo północnej łącznicy z DW106. Widok na północ.
Tu powstanie rondo północnej łącznicy z DW106 i ul. Wyspiańskiego w Łęczycy. Widok w kierunku Berlina. Wiadukt berlinki nad DW106 po północnej stronie. Widok na południe.
Rozkopany zachodni przyczółek północnej części wiaduktu berlinki nad DW106. W tle rozkopany wschodni przyczółek. Widok w kierunku Królewca. Rozkopany i konserwowany wschodni przyczółek wiaduktu berlinki nad DW106. Widok w kierunku Królewca.
Skrzyżowanie południowej łącznicy z DW106, tu powstanie rondo. Widok na południe. Widok na wiadukt od strony przyszłego ronda południowej (w tym miejscu rozebranej) łącznicy przy skrzyżowaniu z DW106. Widok na północ.
Częściowo rozebrana południowa łącznica. Daleko w tle DW106. Widok na południowy wschód. Zaraz za wiaduktem demontaż opaski wewnętrznej. Widok w kierunku Królewca.
Remont wiaduktu przy drodze lokalnej z Załęcza. W tle wieża telefonii komórkowej przy węźle w Łęczycy.  Widok w kierunku Berlina. Wiadukt widziany od strony południowej. Widok w kierunku Berlina.
Wiadukt widziany od strony południowej. Widok na północ (w kierunku Załęcza). Wiadukt widziany od strony północnej. Widok na południe.
"Grzbiet" wiaduktu w konserwacji. Widok na północ. Fragment ze zlikwidowaną jezdnią zaraz za wiaduktem. W tle miejsce następnego zdjęcia. Widok w kierunku Królewca.
Pas zlikwidowanej opaski wewnętrznej i gruz z pasa awaryjnego zlikwidowanego na dalszych metrach. Widok w kierunku Królewca. Nielegalny dziki zjazd na drogę pod wiaduktem. Po prawej ten sam gruz co na zdjęciu obok. Po lewej pas awaryjny. W tle wiadukt. Widok w kierunku Berlina.
Gruz ze zlikwidowanego pasa awaryjnego. Daleko w tle koniec betonowej jezdni. Widok w kierunku Królewca. Koniec betonowej jezdni z 1942 roku. W tle jezdnia asfaltowa z 2012 roku. Widok w kierunku Królewca.
"Dowiązanie" do powojennego (w 2012 wyremontowanego) odcinka. Widok na południe. Zablokowany wjazd na przebudowywany (a może niszczony ?) odcinek berlinki. W tle miejsce z poprzednich dwóch zdjęć. Widok w kierunku Berlina.

Zdjęcia wykonał Jacek Firmanty w dniach 24-25.06.2017.

II Prace przy wiadukcie nad drogą Warchlino - Poczernin (dziki zjazd) - 5 lipca 2017.

Połamane (odprężone) płyty południowej jezdni. Nie ma już wcześniej zniszczonego pasa awaryjnego i opaski. W tle wiadukt. Widok w kierunku Berlina. Wiadukt drogi Warchlino - Poczernin. Daleko w tle dziki zjazd do Poczernina. Widok w kierunku Królewca.
Północna strona wiaduktu. Widok w kierunku Królewca. Południowa strona wiaduktu. Widok na północ.

 

III. Przemocze Ina sierpień 2017

 

<<< powrót

strona główna